Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – srpen 20231 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – srpen 20231 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků nadnormální. Průměrné srpnové průtoky ze 73 hodnocených stanic odpovídaly 105 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1991-2020).

Srpen se vyznačoval výrazně vyšší vodností než předchozí měsíc, a to především ve východní části sledovaného území. Ze 73 hodnocených stanic přesáhlo 31 stanic dlouhodobý měsíční průtok 100 % a na 28 sledovaných stanicích se pohyboval mezi 50 až 100 %. Pouze na 14 stanicích byl naměřen dlouhodobý měsíční průtok pod 50 %. Nejvyšší vodnost byla dosažena na stanici VD Bojkovice na vodním toku Kolelač (372 % dlouhodobého měsíčního průtoku), naopak nejnižší vodnost byla zaznamenána na vodním toku Jevišovka ve stanici VD Jevišovice (12,2 % dlouhodobého měsíčního průtoku).

Stupně povodňové aktivity byly v průběhu srpna překročeny na dvou pozorovaných stanicích – jednalo se o stanice VD Bojkovice a Uherský Brod. Dne 27. 8. vystoupala hladina vodního toku Kolelač na stanici VD Bojkovice na 1. SPA s dobou trvání cca 30 minut. Obdobně na tom byl vodní tok Olšava v Uherském Brodě.

Sdílet

1 komentář u “Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – srpen 2023

Napsat komentář