Množství srážek v červenci 2023 – Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina

Srážkově byl červenec 2023 relativně chudý. V krajích Vysočina a Jihomoravském napršelo jen něco málo přes polovinu dlouhodobého průměrného úhrnu pro červenec. Ve Zlínském kraji napršely dvě třetiny obvyklého množství pro tento měsíc.

Sdílet

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – srpen 2023

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků nadnormální. Průměrné srpnové průtoky ze 73 hodnocených stanic odpovídaly 105 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1991-2020). Srpen se vyznačoval výrazně vyšší vodností než předchozí měsíc, a to především ve východní části sledovaného území. Ze 73 hodnocených stanic přesáhlo 31 stanic dlouhodobý … Číst dálHydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – srpen 2023

Sdílet