Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – říjen 20231 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – říjen 20231 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků podnormální. Průměrné říjnové průtoky ze 73 hodnocených stanic odpovídaly 48 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1991-2020).

V říjnu byla vodnost toků o několik procent nižší než v předchozím měsíci. Ze 73 hodnocených stanic bylo 42 stanic pod dlouhodobým měsíčním průměrem 50 % a na 29 sledovaných stanicích se pohyboval v rozmezí 50 – 100 %. Pouze na 2 stanicích přesáhl dlouhodobý měsíční průtok 100 % a na žádné stanici nepřekročil hranici 200 %. Nejvyšší vodnost byla dosažena na stanici VD Opatovice na vodním toku Malá Haná (123 % dlouhodobého měsíčního průtoku), naopak nejnižší vodnost byla zaznamenána na vodním toku Velička ve stanici Strážnice (5,85 % dlouhodobého měsíčního průtoku).

Stupně povodňové aktivity nebyly v průběhu října překročeny žádné pozorované stanici.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Sdílet

1 komentář u “Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – říjen 2023

Napsat komentář