Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – listopad 20231 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – listopad 20231 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků nadnormální. Průměrné listopadové průtoky ze 73 hodnocených stanic odpovídaly 111 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1991-2020).

V listopadu byla vodnost toků výrazně vyšší oproti předchozímu měsíci. Ze 73 hodnocených stanic bylo pouze 8 stanic pod dlouhodobým měsíčním průměrem 50 %. Na 34 sledovaných stanicích se průtok pohyboval v rozmezí 50 – 100 % a na 31 stanicích přesáhl 100 %. Hranici 200 % dlouhodobého měsíčního průtoku přesáhlo 6 stanic. Nejvyšší vodnost byla dosažena na stanici VD Bojkovice na vodním toku Kolelač (489 % dlouhodobého měsíčního průtoku), naopak nejnižší vodnost byla zaznamenána na vodním toku Jevišovka ve stanici Božice (27,5 % dlouhodobého měsíčního průtoku).

Stupně povodňové aktivity nebyly v průběhu listopadu překročeny na žádné hodnocené stanici.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Sdílet

Napsat komentář