Vánoční obleva 20234 min čtení

Vánoční obleva 20234 min čtení

Předběžné vyhodnocení vánoční vlny 2023

Letošní Vánoce nám zpestřila už „tradiční“ vánoční obleva, tentokrát však trochu větší než obvykle. V pátek 23. 12. v podstatě po celé ČR napadlo spousta sněhu. Podle dat ze sněhoměrů, to bylo 20 až 50 cm těžkého mokrého sněhu. Je však nutné dodat, že sněhoměry jsou záměrně umístěny ve vyšších polohách, kde bývá sněhu více. Rázem však přišlo oteplení s deštěm a relativně nasycená povodí nestačila tato kvanta vody vstřebat do půdy a hydrologická odezva na sebe nedala dlouho čekat.

Někteří kolegové se vydali měřit do terénu, ti línější zůstali doma, ale aspoň něco spočítali. V tabulkách a v mapce jsou výsledky tohoto snažení, zpracované jsou však pouze hodnoty kulminací nejvíce zasažených úseků vodních toků. Průtoky [m3/s] jsou pro jednoduché vzájemné porovnání jednotlivých povodí přepočteny na specifický odtok [l/s/km2], který představuje množství vody odtékající každou vteřinu z každého čtverečního kilometru povodí.

Upozornění! Hodnotu kulminačního specifického odtoku ke konkrétní stanici [l/s/km2] (např. Batelov na toku Jihlavy) získáme tak, že kulminační průtok v této stanici [m3/s] podělíme plochou povodí toku po tuto stanici [km2]. Další stanici na daném toku (v našem případě Dvorce na Jihlavě) jsme počítali stejně, tj. pro celé povodí toku po tuto další stanici. To ale znamená, že jsme tím rezignovali na výpočet specifického odtoku pro mezipovodí (pro zmiňovanou Jihlavu se jedná o povodí mezi Batelovem a Dvorci). Proč? Protože takovéto rádoby přesnější výpočty dělané z kulminačních průtoků by vzhledem k transformaci kulminační vlny byly zatíženy velkou nepřesností. Nezoufejme však. Až budeme mít vše řádně vyhodnoceno, spočteme vše ještě jednou i pro mezipovodí, a to z objemů kulminačních vln (tedy ne pouze z kulminačních průtoků, ale z objemů celých vln).

A co nám tedy pohled na prezentovanou mapu říká? Že geografie nezklamala. Věnec převážně kopcovitých povodí kolem nížin jižně od Brna nám v s-j směru „půlí“ řeka Svitava. Odtok ze západních povodí je celkem vyrovnaný, největší z horního povodí Svratky, jakési „střechy“ jižní Moravy. Odtoku z východních povodí dominují „divoké“ karpatské přítoky řeky Moravy, a potom toky odvodňující západní návětrné svahy Drahanské vrchoviny, do Svitavy přiváděné hlavně říčkou Punkvou. Více viz výše slibovaná detailnější analýza…

Na závěr ještě přidáváme přehled provedených měření během popisované události, trochu obrazové dokumentace a tabulku s kulminacemi a vypočteným kulminačním specifickým odtokem pro jednotlivé stanice.

Řeka Jihlava v profilu Brancouze (3. SPA)
Měření průtoku na řece Jihlavě v profilu Brancouze (3. SPA)
Video z měření průtoku ve Veverské Bitýšce 26. 12. 2023
Sdílet

Napsat komentář