Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – leden 20241 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – leden 20241 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků nadnormální. Průměrné lednové průtoky ze 73 hodnocených stanic odpovídaly 222 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1991-2020).

Po vánoční oblevě nebyl ani leden chudý, co se vodnosti řek týče. Téměř všechny hodnocené stanice se dlouhodobým průměrným měsíčním průtokem dostaly nad 100 %. Ze 73 stanic byly pouze 4 stanice pod hranicí 100 % a 41 přesáhlo hranici dlouhodobého měsíčního průtoku 200 %. Nejvyšší vodnost byla dosažena na stanici VD Opatovice na vodním toku Malá Haná (819 % dlouhodobého měsíčního průtoku), naopak nejnižší vodnost byla zaznamenána na vodním toku Trkmanka ve stanici Velké Pavlovice (59,6 % dlouhodobého měsíčního průtoku).

Stupně povodňové aktivity byly v průběhu ledna překročeny na 19 stanicích. V Opatovicích nad nádrží na Malé Hané byl dne 11. 1. v poledne překročen 2. SPA, na ostatních stanicích byl vždy překročen pouze 1. SPA. Jednalo se o stanice na vodních tocích Brodečka, Dřevnice, Morava, Kolelač, Olšava, Řečice, Jevišovka, Svratka, Bělá, Oslava a Dyje.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

 

Sdílet

Napsat komentář