Výměna kotle – změna emisí

Výměna kotle – změna emisí

Autor: Jáchym Brzezina

Tato jednoduchá aplikace Vám ukáže odhad změny emisí při výměně kotle/paliva. Výpočty vychází z dat Ministerstva životního prostředí, kde je dostupná i metodika. Množství emisí za rok vychází z průměrné roční spotřeby domácností. Cílem této aplikace je poukázat na hlavní problém znečišťování ovzduší v České republice v současnosti a to lokální vytápění domácností. Pomoci situaci mají tzv. kotlíkové dotace, které právě výměnu kotle finančně usnadňují. Jaký je efekt takové výměny si můžete právě v této aplikaci názorně vyzkoušet. Za zmínku ještě stojí informace, proč jsou emise CO2 při spalování biomasy nulové. V praxi nulové nejsou, avšak za nulové je lze považovat*. Emise CO2 vzniklé při spalování biomasy jsou totiž srovnatelné s CO2 spotřebovaným během růstu dané rostliny.

Je však nutné podotknout, že se jedná pouze o průměrné odhady. Zejména u starších kotlů na pevná paliva z velké míry záleží také na kvalitě paliva, údržbě kotle a dalších parametrech.

Odkaz na aplikaci nově najdete v hlavním menu nahoře v sekci Kvalita ovzduší.

* tento výpočet je  v souladu s vyhláškou ČR (Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Praha 2012.)

Sdílet