Jak si stojí teplotně rok 2020 ke konci listopadu

Mnoho lidí má letos pocit, že počasí je chladnější, než je obvyklé. Samozřejmě zdání klame, jelikož období 2015-2019 bylo historicky nejteplejší a hlavně poslední dva roky 2018 a 2019 byly rekordní. Ze současných 10 měsíců bylo 8 teplotně nadprůměrných a nejvíce to bylo únoru a lednu. Naopak květen byl celkem teplotně podprůměrný (o -2,1°C oproti … Číst dálJak si stojí teplotně rok 2020 ke konci listopadu

Sdílet

Deštivý říjen 2020 a jeho dlouhodobé srovnání

Říjen 2020 byl na srážky hodně bohatý, a jak už asi letos bývá tradicí, tak nejvyšší srážkové úhrny byly zaznamenány opět na Moravě. Dlouhodobá odchylka od průměru 1961-2000 byla 210 %, ale ve Zlínském kraji to bylo dokonce 360 %. Další moravské kraje samozřejmě následují. Nejdeštivějším okresem bylo Uherské Hradiště, kde napršelo skoro 4× více … Číst dálDeštivý říjen 2020 a jeho dlouhodobé srovnání

Sdílet

Boj o Moravskou Amazonii – luh při soutoku Moravy a Dyje

Nedávno jsme Vám poskytovali informace z oblasti soutoku Moravy a Dyje. O víkendu byl zveřejněn příspěvek ČT v pořadu Nedej se! ze stejné oblasti z pohledu osob, kteří vidí hodnotu v místní fauně a flóře. Ti si přejí lužní les zachovat pro to cenné, co lužní les obsahuje a současným hospodařením postupně může ztratit, nebo … Číst dálBoj o Moravskou Amazonii – luh při soutoku Moravy a Dyje

Sdílet

Stanice imisního monitoringu Brno-Zvonařka opět první a zatím jedinou stanicí s překročeným imisním limitem pro koncentrace PM10

Bohužel se opakuje situace z loňského roku a koncentrace suspendovaných (prachových) částic PM10 jsou v České republice opět nejvyšší na stanici Brno-Zvonařka. Na stanici Brno-Zvonařka je k dnešnímu dni (12. 11. 2020) evidováno za tento rok již 38 překročení 24h imisního limitu pro prachové částice PM10. Imisní limit se přitom považuje za překročený, pokud dojde … Číst dálStanice imisního monitoringu Brno-Zvonařka opět první a zatím jedinou stanicí s překročeným imisním limitem pro koncentrace PM10

Sdílet

Vyšla nová publikace “Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2019”

Dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav každoročně vydávanou publikaci o kvalitě ovzduší „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2019” (ročenku), která detailně popisuje stav a vývoj znečištění ovzduší i informace o emisích a emisních zdrojích pro rok 2019 v České republice. Na tvorbě publikace se podílela řada autorů z řad pracovníků ČHMÚ z různých … Číst dálVyšla nová publikace “Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2019”

Sdílet

Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – říjen 2020

Říjen byl srážkově velmi vydatný, hladiny vodních toků na řadě stanic dosahovaly povodňových stavů, zejména v severní a východní části území v kompetenci brněnské pobočky. Průměrné říjnové průtoky ze 70 hodnocených stanic odpovídaly 485 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010). Celkem 66 stanic bylo v měsíčním průměru nad normálem (na většině i několikanásobně výš) a jen 4 … Číst dálHydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – říjen 2020

Sdílet

Konference GIS Esri v ČR

Na konferenci ESRI v ČR, pořádané firmou Arcdata v letošním roce virtuální formou, je možné si, kromě živých přednášek, předtočených prezentací a workshopů, prohlédnout také více než dvacet online map a aplikací. Zástupci ČHMÚ zde prezentují tři takové aplikace sdílené prostřednictvím cloudového gisového prostředí ArcGIS Online.   Povodeň na Uničovsku 7. a 8. června 2020 https://arcg.is/O8rmn   … Číst dálKonference GIS Esri v ČR

Sdílet

Nová mapa kvality ovzduší

Připravili jsme pro Vás novou interaktivní mapu kvality ovzduší. Mapa zobrazuje aktuální koncentrace znečišťujících látek na automatických stanicích imisního monitoringu v rámci Státní sítě imisního monitoringu ve správě Českého hydrometeorologického ústavu. Mapa je plně responzivní, takže si ji můžete zobrazit i na mobilních telefonech. V mapě máte možnost přepínání mezi jednotlivými znečišťujícími látkami (suspendovanými částicemi … Číst dálNová mapa kvality ovzduší

Sdílet