Infografiky

Na této stránce najdete přehled infografik na téma počasí, klima, voda a kvalita ovzduší. Jedná se o přehled infografik různých projektů a organizací.

Název Datum vydání
Globální dostupnost dat o kvalitě ovzduší 27. 6. 2022
Vývoj globálních koncentrací metanu (CH4) 27. 6. 2022
Vývoj globálních koncentrací oxidu uhličitého (CO2) 27. 6. 2022
Dlouhodobý vývoj podnebí v České republice 26. 6. 2022
Bývá o víkendech horší počasí? 21. 6. 2022
Teplotní extrémy České republiky 19. 6. 2022
Přízemní teplotní inverze a její vliv na kvalitu ovzduší 19. 6. 2022
Dlouhodobý vývoj podnebí v České republice 19. 6. 2022
Délka dne, 21. 6. 2022 18. 6. 2022
Nikl (Ni) 11. 6. 2022
Lokality výskytu prvního tropického dne v roce 11. 6. 2022
Datum prvního tropického dne v roce 8. 6. 2022
Rozložení průměrných měsíčních teplot vzduchu, Česká republika 1. 6. 2022
Rozložení průměrných měsíčních srážek, Česká republika 1. 6. 2022
Rozložení průměrné teploty vzduchu - Brno-Tuřany 31. 5. 2022
Nejvýkonnější elektrárny ČR na obnovitelné zdroje 28. 5. 2022
Národní meteorologické organizace v Evropě 28. 5. 2022
Převody jednotek 27. 5. 2022
Teploty vzduchu v evropských hlavních městech 22. 5. 2022
Gravimetrické stanovení 20. 5. 2022
Vzorkovač 15. 5. 2022
Největší vodní nádrže České republiky 9. 5. 2022
Emise CO2 v roce 2020 podle zemí a regionů 7. 5. 2022
Stanice imisního monitoringu 7. 5. 2022
Průtok 6. 5. 2022
Kadmium (Cd) 4. 5. 2022
Arsen (As) 4. 5. 2022
Průměrný roční srážkový úhrn celkově a v lesích 3. 5. 2022
Průměrná teplota vzduchu celkově a v lesích 3. 5. 2022
Köppenova klasifikace podnebí 6. 5. 2022
Analýza částic v ovzduší skenovacím elektronovým mikroskopem 30. 4. 2022
Srážkové extrémy České republiky 29. 4. 2022
Povodně – základní informace 24. 4. 2022
Vliv ohňostrojů na kvalitu ovzduší 22. 4. 2022
Dny spojené s životním prostředím a přírodou 23. 4. 2022
Emise z dopravy 17. 4. 2022
Vývoj celkové výroby a podílu fosilních a nefosilních zdrojů 17. 4. 2022
Vývoj podílu zdrojů energie a jejího množství 16. 4. 2022
Zdroje emisí znečišťujících látek v EU28 16. 4. 2022
Minimální teploty vzduchu v zimě 15. 4. 2022
Vývoj emisí znečišťujících látek v Evropě, 1990-2019 15. 4. 2022
Imise a emise 14. 4. 2022
Terminologie předpovědi počasí 13. 4. 2022
Rizika související se změnou klimatu 11. 4. 2022
Odchylka průměrné měsíční a roční teploty vzduchu v České republice od průměru 1961-1990 11. 4. 2022
Průměrný měsíční a roční úhrn srážek v České republice 10. 4. 2022
Sucho - základní informace 9. 4. 2022
Přízemní ozon (O3) 5. 4. 2022
Energetický mix v Evropě, 2021 5. 4. 2022
Vývoj emisí CO2 na obyvatele z výroby elektřiny 4. 4. 2022
Emise CO2 na obyvatele z výroby elektřiny 4. 4. 2022
Jaderná energetika v Evropě 3. 4. 2022
Podíl větrné a solární (fotovoltaické) energie v Evropě (2021) 3. 4. 2022
Kde byl překročen imisní limit v roce 2020? 22. 3. 2022
Kde byl překročen imisní limit v roce 2020 (bez zahrnutí O3)? 21. 3. 2022
Anomálie teploty vzduchu podle zeměpisné šířky 18. 3. 2022
Benzo[a]pyren (BaP) 13. 3. 2022
Oxid siřičitý (SO2) 10. 3. 2022
Oxidy dusíku (NOX) 9. 3. 2022
Suspendované (prachové) částice PM2,5 8. 3. 2022
Suspendované (prachové) částice PM10 7. 3. 2022
Normály srážek 5. 3. 2022
Normály teploty vzduchu 4. 3. 2022
Technická a organizační opatření k omezení prašnosti ze stavebních činností 25. 2. 2022
Jak se měří teplota vzduchu? 15. 2. 2022
Jak interpretovat větrnou růžici? 15. 2. 2022
Smogové situace 14. 2. 2022
Jak rozumět koncentračním růžicím? 14. 2. 2022
Jak rozumět anulárním koncentračním růžicím? 14. 2. 2022
Beaufortova stupnice 13. 2. 2022
Kdy v České republice mrzne? - 1961/62–2019/20 11. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - NO 9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - SO2 9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - BaP 9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - NO2 9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - PM2,5 9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - PM10 9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích 9. 2. 2022
Skleníkové plyny a znečišťující látky 9. 2. 2022
Charakteristické dny II 4. 2. 2022
Počet mrazových dní 1961–2020, Česká republika 3. 2. 2022
Počet ledových dní 1961–2020, Česká republika 3. 2. 2022
Intenzita sucha 1804–2021, Česká republika 31. 1. 2022
Analýza sucha na CzechGlobe 31. 1. 2022
Zdroje emisí suspendovaných částic PM2,5 - 2019, Česká republika 28. 1. 2022
Počet mrazových dní 1961–2100, Česká republika 27. 1. 2022
Charakteristické dny - teplota vzduchu 26. 1. 2022
Zdroje emisí suspendovaných částic PM10 - 2019, Česká republika 21. 1. 2022
Systém integrované výstražné služby (SIVS) 20. 1. 2022
Odchylka průměrné teploty vzduchu - Rok 2021 vs. průměr 1991-2020 20. 1. 2022
Emise skleníkových plynů z výroby elektřiny 12. 1. 2022
Průměrná roční teplota - 1775–2021, Praha-Klementinum 9. 1. 2022
Smogové situace a regulace - 2017-2021, Česká republika 7. 1. 2022
Průměrný roční úhrn srážek - 1961–2021, Česká republika 4. 1. 2022
Průměrná teplota vzduchu - 1961–2021, Česká republika 3. 1. 2022
Teplota na Štědrý den - 1961–2021, Brno-Tuřany 26. 12. 2021
Délka dne, 21. 12. 2021 21. 12. 2021
Šestá hodnotící zpráva IPCC (AR6) - Četnost slov ve Shrnutí pro tvůrce politik 3. 12. 2021
Vodní bilance a její dlouhodobé změny v teplém půlroce duben-září, 1961–2020, Česká republika 29. 11. 2021
Vodní bilance a její dlouhodobé změny v létě červen-srpen, 1961–2020, Česká republika 28. 11. 2021
Vodní bilance a její dlouhodobé změny 1961–2020, Česká republika 25. 11. 2021
Proč je kvalita ovzduší důležitá? 25. 11. 2021
Reálná zima 1961–2020, Brno-Tuřany 24. 11. 2021
Solární (fotovoltaická) a větrná energie v České republice v roce 2020 19. 11. 2021
Větrná energie v České republice 18. 11. 2021
Solární (fotovoltaická) energie v České republice 17. 11. 2021
Počet vědecko-výzkumných pracovníků v ČR 11. 11. 2021
Co nejvíce ovlivňuje emise z vytápění? 16. 9. 2021
Odchylka průměrné roční a sezónní teploty vzduchu v období 1776–2020 - odchylka od průměru 1961–1990, Česká republika 1. 9. 2021
Odchylka průměrné roční a měsíční teploty vzduchu v období 1775–2020 - odchylka od průměru 1961–1990, Česká republika 1. 9. 2021
Průměrná teplota v létě v krajích a České republice 1. 9. 2021
Průměrná roční teplota vzduchu - 1775–2020, Česká republika 31. 8. 2021
Odchylka průměrné roční teploty vzduchu - odchylka od průměru 1961–1990, Česká republika 29. 8. 2021
Průměrná teplota vzduchu a srážkový úhrn - 1803–2020, Česká republika 28. 8. 2021
Reálné léto - 1961–2020, Brno-Tuřany, Česká republika 28. 8. 2021
Srovnání průměrné teploty vzduchu - 1801–2020, Česká republika 25. 8. 2021
Roční úhrn srážek - 1803–2020, Česká republika 23. 8. 2021
Průměrná teplota v zimě* v krajích a České republice 20. 8. 2021
Průměrná teplota a srážkový úhrn pro jednotlivé dny roku, Brno-Tuřany 1961–2020 19. 8. 2021
Vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví 18. 4. 2022
Průměrná roční teplota vzduchu - 1775–2020, Česká republika 4. 8. 2021
Absolutní maximum a minimum teploty vzduchu 1961–2020, Brno-Tuřany 20. 7. 2021
Absolutní maximum a minimum teploty vzduchu 1961–2020, Lysá hora 12. 7. 2021
Absolutní maximum a minimum teploty vzduchu 1961–2020, Lysá hora 11. 7. 2021
Odchylka průměrné dekádní teploty od průměru 1851-2020 11. 6. 2021
Odchylka průměrné měsíční teploty od průměru 1981-2010 - kladné odchylky 11. 6. 2021
Odchylka průměrné měsíční teploty od průměru 1981-2010 - záporné odchylky 9. 6. 2021
Vývoj emisí CO2 na obyvatele pro různé regiony v období 1950–2019 9. 6. 2021
Průběh celkových emisí CO2 na obyvatele v posledních 100 letech pro světadíly a Českou republiku 6. 6. 2021
Vývoj emisí CO2 na obyvatele pro různé regiony po dekádách v období 1950–2019 4. 6. 2021
Poměr emisí CO2 na obyvatele během 100letého období 1920-2019 k polovině období (1970) 3. 6. 2021
20 zemí s nejvyššími emisemi CO2 v roce 2019 včetně srovnání emisí na osobu 2. 6. 2021
Vývoj podílu jednotlivých regionů na celkových emisích CO2 v období 1950–2019 31. 5. 2021
Největší bodové zdroje oxidu uhličitého (CO2) v České republice v roce 2020 31. 5. 2021
20 zemí s nejvyššími emisemi CO2 na obyvatele v roce 2019 včetně srovnání absolutních emisí 30. 5. 2021
Jak omezit znečišťování ovzduší ze stavebních prací 16. 5. 2021
Velikost ozonové díry 9. 2. 2022
Koncentrace NO2 v dubnu 2019-2021 v EU 4. 5. 2021
Koncentrace NO2 v dubnu 2019-2021 4. 5. 2021
Velikost ozonové díry 3. 5. 2021
Velikost ozonové díry 2. 5. 2021
Investice na ochranu životního prostředí v České republice 28. 4. 2021
Sdílet