Infografiky

Na této stránce najdete přehled infografik na téma počasí, klima, voda a kvalita ovzduší. Jedná se o přehled infografik různých projektů a organizací.

Kompletní seznam infografik najdete na stránkách infoviz.cz.

Název Datum vydání
Délka vln veder 12. 7. 2024
Kroupy 10. 7. 2024
Směr větru 31. 5. 2024
Rozptylové studie 30. 5. 2024
Ansámblová předpověď počasí 5. 5. 2024
Nové imisní limity pro ochranu lidského zdraví 2030 27. 4. 2024
Plný rozkvět okrasné třešně Sakura 4. 4. 2024
Topné denostupně 29. 3. 2024
Normál teploty vzduchu a úhrnu srážek, 1991-2020, ČR 24. 3. 2024
Blesky v číslech 17. 3. 2024
Vývoj urbanizace, Evropa 1960-2021 16. 3. 2024
Emisní třídy kotlů na pevná paliva 16. 3. 2024
Jak číst snímky z meteorologického radaru? 14. 3. 2024
To nejdůležitější o kvalitě ovzduší 13. 3. 2024
Eutrofizace 11. 3. 2024
Extremita průměrné měsíční teploty 5. 3. 2024
Odchylka průměrné měsíční teploty, Česká republika 1. 3. 2024
Příčiny potenciálních problémů s vodou v krajině 28. 2. 2024
Průměrná teplota vzduchu a množství srážek v regionech ČR 25. 2. 2024
Cloud seeding 22. 2. 2024
Perzistentní organické látky (POPs) 9. 2. 2024
Doporučení WHO pro koncentrace částic PM 6. 2. 2024
Dopady znečištěného ovzduší v domácnostech 5. 2. 2024
Extrémní chlad - zajímavé počasí/klima 21. 1. 2024
Teplota vzduchu a množství srážek, 1999–2023, Česká republika 20. 1. 2024
Teplota vzduchu a množství srážek v roce 2023 v České republice 19. 1. 2024
Průměrná roční teplota vzduchu v ČR, 1961-2023, pruhy oteplování 18. 1. 2024
Sníh na Štědrý den 19. 12. 2023
Velikost suspendovaných částic (PM) 16. 12. 2023
Environmental Impact Assessment (EIA) v kostce 3. 12. 2023
Množství drog v odpadní vodě - previtin 17. 11. 2023
Množství drog v odpadní vodě - MDMA (extáze) 12. 11. 2023
Množství drog v odpadní vodě - kokain 11. 11. 2023
Množství drog v odpadní vodě - marihuana 11. 11. 2023
Monitoring znečišťujících látek v ovzduší 4. 11. 2023
Státní síť imisního monitoringu 31. 10. 2023
Průměrná denní délka slunečního svitu 31. 10. 2023
Průměrná denní minimální teplota vzduchu 29. 10. 2023
Průměrná denní maximální teplota vzduchu 28. 10. 2023
Průměrná denní teplota vzduchu 28. 10. 2023
Vývoj koncentrací oxidu dusičitého v ČR 5. 10. 2023
Vývoj koncentrací částic PM10 v České republice 1. 10. 2023
CO2 intenzita výroby elektřiny 3. 9. 2023
Vývoj průměrné teploty vzduchu v ročních obdobích, 1961–2022, Česká republika 24. 8. 2023
Intenzita tepelného ostrova evropských měst 23. 8. 2023
Zdroje znečišťování ovzduší - souhrn 12. 8. 2023
Cirrostratus 27. 7. 2023
Perleťové oblaky 27. 7. 2023
Výskyt dní s minimální teplotou vzduchu ≥ 20 °C 19. 7. 2023
Pozitivní zpětná vazba a změna klimatu 19. 7. 2023
Není ozon, jako ozon 15. 7. 2023
Co dělat při velmi vysokých teplotách? 9. 7. 2023
Výskyt dní s maximální teplotou vzduchu ≥ 35 °C 9. 7. 2023
Výskyt dní s maximální teplotou vzduchu ≥ 30 °C 9. 7. 2023
Atmosférická depozice 8. 7. 2023
Cirrocumulus 5. 7. 2023
Jak se správně chovat při bouřce venku? 1. 7. 2023
Vývoj koncentrací oxidu dusičitého 25. 6. 2023
Oteplování v různých částech světa 23. 6. 2023
Vývoj koncentrací oxidu siřičitého 17. 6. 2023
Relativní průběh koncentrací znečišťujících látek během kalendářního roku 4. 6. 2023
Svítící noční oblaky 2. 6. 2023
Nesnesitelné horko - zajímavé počasí/klima 28. 5. 2023
Stratus 15. 5. 2023
Vliv znečištěného ovzduší na starší osoby 9. 5. 2023
Nejvíce blesků - zajímavé počasí/klima 6. 5. 2023
Absence srážek - zajímavé počasí/klima 5. 5. 2023
Vysoký srážkový úhrn - zajímavé počasí/klima 4. 5. 2023
Z mrazů do veder - zajímavé počasí/klima 3. 5. 2023
Slunečné počasí - zajímavé počasí/klima 29. 4. 2023
Vliv znečištěného ovzduší na děti 28. 4. 2023
Altostratus 22. 4. 2023
Altocumulus 22. 4. 2023
Cumulus 22. 4. 2023
Cirrus 22. 4. 2023
Podíl srážek v jednotlivých ročních obdobích 18. 4. 2023
Cumulonimbus 6. 4. 2023
Kritické jarní teploty v době vývoje květu ovocných stromů 3. 4. 2023
Roční průběh průměrné rychlosti větru, ČR, 1961-2020 27. 3. 2023
Podíl zeleně ve městech, EU 2018 26. 3. 2023
Roční průběh srážkového úhrnu, ČR, 1961-2020 17. 3. 2023
Extrémy počasí – srážky 17. 3. 2023
Roční průběh doby trvání slunečního svitu, ČR, 1961-2020 13. 3. 2023
Roční průběh průměrné teploty vzduchu, ČR, 1961-2020 12. 3. 2023
Fenologie 8. 3. 2023
Hydrologická předpověď (předpověď povodní) 8. 3. 2023
Roční období (sezóny) 28. 2. 2023
Extrémy počasí - teplota vzduchu 28. 2. 2023
Proxy data – ledovcová jádra 26. 2. 2023
Rozptylové podmínky 6. 2. 2024
Námrazové jevy 5. 2. 2023
Co dělat při smogové situaci? 29. 1. 2023
Vliv jevů El Niño a La Niña na globální teplotu 15. 1. 2024
Měrná křivka 25. 1. 2023
Investice na ochranu životního prostředí, 1991-2021, Česká republika 17. 1. 2023
Globální teplota 1850-2023 - pruhy oteplování 12. 1. 2024
Průměrná globální teplota povrchu 1941–2022 10. 1. 2023
Teploty na planetách sluneční soustavy 9. 1. 2023
Co ovlivňuje míru znečištění z odpalování pyrotechniky? 1. 1. 2023
Negativní dopady odpalování zábavní pyrotechniky 29. 12. 2022
Vodní stav a vodočet 28. 12. 2022
Případová studie: Znečištění z odpalování pyrotechniky, částice PM10 27. 12. 2022
Chemie ohňostrojů – barvy 25. 12. 2022
Teplota vzduchu na Štědrý den 22. 12. 2022
Perfluorované a polyfluorované látky (PFAS) 16. 12. 2022
Akustický průtokoměr (ADCP) 1. 12. 2022
Mírné klima – rovnoměrné srážky po celý rok - Köppenova klasifikace – skupina Cf 29. 11. 2022
Zemská atmosféra 19. 11. 2022
Velikost suspendovaných částic (PM) 13. 11. 2022
Suché klima - Köppenova klasifikace – skupina B 12. 11. 2022
Spotřeba CO2 na obyvatele, Evropa, 2019 10. 11. 2022
Emise CO2 na obyvatele (Evropa, 2020) 6. 11. 2022
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH/PAU) - 16 prioritních 4. 11. 2022
Stanice imisního monitoringu v Evropě - PM10 1. 11. 2022
Kyselé deště 31. 10. 2022
Smog 28. 10. 2022
Tropické klima - Köppenova klasifikace – skupina A 25. 10. 2022
Velký londýnský smog 22. 10. 2022
Vdechovaný a vydechovaný vzduch 22. 10. 2022
Co ovlivňuje aktuální koncentrace znečišťujících látek 24. 3. 2024
Smogové situace a regulace - zvýšené koncentrace částic PM10 11. 10. 2022
Počasí nebo podnebí (klima)? 25. 11. 2023
Cigaretový kouř 29. 9. 2022
Tepelný ostrov 26. 9. 2022
Vývoj emisí částic PM2,5 v jednotlivých krajích ČR 25. 9. 2022
Vývoj emisí oxidu siřičitého v jednotlivých krajích ČR 24. 9. 2022
Úhrn srážek v evropských hlavních městech 26. 9. 2022
Rozložení výroby energie solárními a větrnými elektrárnami v průběhu roku 24. 9. 2022
Nejrozsáhlejší rybníky v České republice 22. 9. 2022
Jak zlepšit kvalitu ovzduší ve vnitřním prostředí? 21. 9. 2022
Voda na Zemi 11. 12. 2022
Rok s nejvyššími emisemi CO2 18. 9. 2022
Emisní normy EURO pro osobní vozy 12. 9. 2022
Rollup - Kvalita ovzduší 11. 9. 2022
Rollup - Znečišťující látky 11. 9. 2022
Rollup - Zdroje znečišťování ovzduší 11. 9. 2022
Zdroje znečišťování ovzduší v interiéru 11. 9. 2022
Rozptylové podmínky a ventilační index 6. 2. 2024
Podíl populace žijící v urbánních oblastech 4. 9. 2022
Podíl zemědělské plochy na celkové ploše území v Evropě 4. 9. 2022
Podíl lesů na celkové ploše území v Evropě 3. 9. 2022
Vývoj emisí znečišťujících látek - Česko a Slovensko 2. 9. 2022
Vývoj emisí znečišťujících látek na obyvatele - Česko a Slovensko 2. 9. 2022
Přírodní zdroje znečišťování ovzduší 31. 8. 2022
Emise ze zemědělství 30. 8. 2022
Rosný bod 29. 8. 2022
Dlouhodobý vývoj emisí znečišťujících látek 21. 8. 2022
Podíl domácností na znečišťování ovzduší 17. 11. 2023
Kotle na tuhá paliva 21. 8. 2022
Minimální teplota vzduchu 20. 8. 2022
Zdroje znečišťování ovzduší - příklady 16. 8. 2022
Meteorologické radiolokátory (radary) v České republice 13. 8. 2022
Doby opakování - povodně 2002 13. 8. 2022
Contrails, nikoliv chemtrails! 12. 8. 2022
Vývoj emisí oxidů dusíku v jednotlivých krajích ČR 11. 8. 2022
Doba trvání slunečního svitu - Brno-Tuřany 8. 8. 2022
Zkratky používané v oboru kvality ovzduší 6. 8. 2022
Emise suspendovaných částic osobních vozidel 5. 8. 2022
Vývoj emisí PM10 v jednotlivých krajích ČR 2. 8. 2022
Index kvality ovzduší 30. 7. 2022
Lesní požáry v České republice 29. 7. 2022
Vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší 28. 7. 2022
Dálkový transport znečišťujících látek v ovzduší 28. 7. 2022
Stanice imisního monitoringu v Brně 11. 2. 2023
Smogové situace - přízemní ozon 23. 7. 2022
Maximální teplota vzduchu 9. 7. 2023
Průtoky na vybraných měřených profilech - červenec 1997 15. 7. 2022
Olovo (Pb) 9. 7. 2022
Doby opakování - povodně 1997 7. 7. 2022
Srážky v červenci 1997 5. 7. 2022
Průtok - Vltava, Praha-Zbraslav 5. 7. 2022
Objem tepla v oceánech 5. 7. 2022
Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO) 5. 7. 2022
Imisní limity pro ochranu zdraví a ekosystémů 4. 7. 2022
Průtok - Morava, Strážnice 3. 7. 2022
Denní srážkové úhrny, Brno-Tuřany, 1961-2021 3. 7. 2022
Globální dostupnost dat o kvalitě ovzduší 27. 6. 2022
Vývoj globálních koncentrací metanu (CH4) 27. 6. 2022
Vývoj globálních koncentrací oxidu uhličitého (CO2) 27. 6. 2022
Bývá o víkendech horší počasí? 21. 6. 2022
Teplotní extrémy České republiky 19. 6. 2022
Přízemní teplotní inverze a její vliv na kvalitu ovzduší 19. 6. 2022
Délka dne, 21. 6. 2022 18. 6. 2022
Nikl (Ni) 11. 6. 2022
Rozložení průměrných měsíčních teplot vzduchu, Česká republika 1. 6. 2022
Rozložení průměrných měsíčních srážek, Česká republika 1. 6. 2022
Rozložení průměrné teploty vzduchu - Brno-Tuřany 31. 5. 2022
Nejvýkonnější elektrárny ČR na obnovitelné zdroje 28. 5. 2022
Národní meteorologické organizace v Evropě 28. 5. 2022
Převody jednotek 27. 5. 2022
Teploty vzduchu v evropských hlavních městech 22. 5. 2022
Gravimetrické stanovení 20. 5. 2022
Vzorkovač 15. 5. 2022
Největší vodní nádrže České republiky 9. 5. 2022
Emise CO2 v roce 2020 podle zemí a regionů 7. 5. 2022
Stanice imisního monitoringu 7. 5. 2022
Průtok 6. 5. 2022
Kadmium (Cd) 4. 5. 2022
Arsen (As) 4. 5. 2022
Köppenova klasifikace podnebí 6. 5. 2022
Analýza částic v ovzduší skenovacím elektronovým mikroskopem 30. 4. 2022
Srážkové extrémy České republiky 29. 4. 2022
Povodně – základní informace 24. 4. 2022
Vliv ohňostrojů na kvalitu ovzduší 22. 4. 2022
Dny spojené s životním prostředím a přírodou 23. 4. 2022
Emise z dopravy 17. 4. 2022
Vývoj celkové výroby a podílu fosilních a nefosilních zdrojů 17. 4. 2022
Vývoj podílu zdrojů energie a jejího množství 16. 4. 2022
Zdroje emisí znečišťujících látek v EU28 16. 4. 2022
Vývoj emisí znečišťujících látek v Evropě, 1990-2019 15. 4. 2022
Imise a emise 14. 4. 2022
Terminologie předpovědi počasí 13. 4. 2022
Rizika související se změnou klimatu 11. 4. 2022
Odchylka průměrné měsíční a roční teploty vzduchu v České republice od průměru 1961-1990 11. 4. 2022
Průměrný měsíční a roční úhrn srážek v České republice 10. 4. 2022
Sucho - základní informace 9. 4. 2022
Přízemní ozon (O3) 5. 4. 2022
Energetický mix v Evropě, 2021 5. 4. 2022
Vývoj emisí CO2 na obyvatele z výroby elektřiny 4. 4. 2022
Emise CO2 na obyvatele z výroby elektřiny 4. 4. 2022
Jaderná energetika v Evropě 3. 4. 2022
Podíl větrné a solární (fotovoltaické) energie v Evropě (2021) 3. 4. 2022
Kde byl překročen imisní limit v roce 2020? 22. 3. 2022
Kde byl překročen imisní limit v roce 2020 (bez zahrnutí O3)? 21. 3. 2022
Anomálie teploty vzduchu podle zeměpisné šířky 18. 3. 2022
Benzo[a]pyren (BaP) 13. 3. 2022
Oxid siřičitý (SO2) 10. 3. 2022
Oxidy dusíku (NOX) 1. 2. 2024
Suspendované (prachové) částice PM2,5 25. 1. 2024
Suspendované (prachové) částice PM10 25. 1. 2024
Normály srážek 5. 3. 2022
Normály teploty vzduchu 4. 3. 2022
Technická a organizační opatření k omezení prašnosti ze stavebních činností 25. 2. 2022
Jak se měří teplota vzduchu? 15. 2. 2022
Jak interpretovat větrnou růžici? 15. 2. 2022
Smogové situace 14. 2. 2022
Jak rozumět koncentračním růžicím? 14. 2. 2022
Jak rozumět anulárním koncentračním růžicím? 14. 2. 2022
Beaufortova stupnice 13. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - NO 9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - SO2 9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - BaP 9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - NO2 9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - PM2,5 9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - PM10 9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích 9. 2. 2022
Skleníkové plyny a znečišťující látky 9. 2. 2022
Charakteristické dny II 4. 2. 2022
Zdroje emisí suspendovaných částic PM2,5 - 2019, Česká republika 28. 1. 2022
Charakteristické dny - teplota vzduchu 26. 1. 2022
Zdroje emisí suspendovaných částic PM10 - 2019, Česká republika 21. 1. 2022
Systém integrované výstražné služby (SIVS) 20. 1. 2022
Odchylka průměrné teploty vzduchu - Rok 2021 vs. průměr 1991-2020 20. 1. 2022
Emise skleníkových plynů z výroby elektřiny 12. 1. 2022
Průměrná roční teplota - 1775–2023, Praha-Klementinum 2. 1. 2024
Smogové situace a regulace - 2017-2021, Česká republika 7. 1. 2022
Průměrný roční úhrn srážek - 1961–2023, Česká republika 18. 1. 2024
Průměrná teplota vzduchu - 1961–2023, Česká republika 15. 1. 2024
Teplota na Štědrý den - 1961–2021, Brno-Tuřany 26. 12. 2021
Délka dne, 21. 12. 2021 21. 12. 2021
Šestá hodnotící zpráva IPCC (AR6) - Četnost slov ve Shrnutí pro tvůrce politik 3. 12. 2021
Proč je kvalita ovzduší důležitá? 12. 3. 2024
Reálná zima 1961–2020, Brno-Tuřany 24. 11. 2021
Solární (fotovoltaická) a větrná energie v České republice v roce 2020 19. 11. 2021
Větrná energie v České republice 18. 11. 2021
Solární (fotovoltaická) energie v České republice 17. 11. 2021
Počet vědecko-výzkumných pracovníků v ČR 11. 11. 2021
Co nejvíce ovlivňuje emise z vytápění? 1. 6. 2024
Průměrná teplota v létě v krajích a České republice 1. 9. 2021
Reálné léto - 1961–2020, Brno-Tuřany, Česká republika 28. 8. 2021
Průměrná teplota v zimě* v krajích a České republice 20. 8. 2021
Průměrná teplota a srážkový úhrn pro jednotlivé dny roku, Brno-Tuřany 1961–2020 19. 8. 2021
Vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví 2. 2. 2024
Absolutní maximum a minimum teploty vzduchu 1961–2020, Brno-Tuřany 20. 7. 2021
Absolutní maximum a minimum teploty vzduchu 1961–2020, Lysá hora 12. 7. 2021
Absolutní maximum a minimum teploty vzduchu 1961–2020, Lysá hora 11. 7. 2021
Odchylka průměrné dekádní teploty od průměru 1851-2020 11. 6. 2021
Odchylka průměrné měsíční teploty od průměru 1981-2010 - kladné odchylky 11. 6. 2021
Odchylka průměrné měsíční teploty od průměru 1981-2010 - záporné odchylky 9. 6. 2021
Vývoj emisí CO2 na obyvatele pro různé regiony v období 1950–2019 9. 6. 2021
Průběh celkových emisí CO2 na obyvatele v posledních 100 letech pro světadíly a Českou republiku 6. 6. 2021
Vývoj emisí CO2 na obyvatele pro různé regiony po dekádách v období 1950–2019 4. 6. 2021
Poměr emisí CO2 na obyvatele během 100letého období 1920-2019 k polovině období (1970) 3. 6. 2021
20 zemí s nejvyššími emisemi CO2 v roce 2019 včetně srovnání emisí na osobu 2. 6. 2021
Vývoj podílu jednotlivých regionů na celkových emisích CO2 v období 1950–2019 31. 5. 2021
Největší bodové zdroje oxidu uhličitého (CO2) v České republice v roce 2020 31. 5. 2021
20 zemí s nejvyššími emisemi CO2 na obyvatele v roce 2019 včetně srovnání absolutních emisí 30. 5. 2021
Jak omezit znečišťování ovzduší ze stavebních prací 1. 6. 2024
Velikost ozonové díry 9. 2. 2022
Koncentrace NO2 v dubnu 2019-2021 v EU 4. 5. 2021
Koncentrace NO2 v dubnu 2019-2021 4. 5. 2021
Velikost ozonové díry 3. 5. 2021
Velikost ozonové díry 2. 5. 2021
Investice na ochranu životního prostředí v České republice 28. 4. 2021
Sdílet