Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – říjen 20202 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – říjen 20202 min čtení

Říjen byl srážkově velmi vydatný, hladiny vodních toků na řadě stanic dosahovaly povodňových stavů, zejména v severní a východní části území v kompetenci brněnské pobočky. Průměrné říjnové průtoky ze 70 hodnocených stanic odpovídaly 485 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

Celkem 66 stanic bylo v měsíčním průměru nad normálem (na většině i několikanásobně výš) a jen 4 stanice normálu nedosáhly.

 

Nejvíce srážek přišlo zhruba v polovině měsíce od 11 do 14. 10. Zasažena byla především řeka Morava, přítoky Moravy, Svratka a Svitava. Nasycená povodí na spadlé srážky reagovala velmi rychle. Během dvou dnů vystoupala hladina na 2. povodňový stupeň a následně na 3. SPA. Ten byl překročen v devíti stanicích, a to Polkovice (Valová), Prusy (Moštěnka), Spytihněv (Morava), Strážnice (Morava), Strážnice (Velička), Lanžhot (Morava), Dalečín (Svratka), VD Boskovice (Bělá), Židlochovice (Svratka). Celkem byl překročen SPA na 47 stanicích. Povodňové stavy trvaly zhruba týden, do 19. 10. a v závěru měsíce se hladiny toků vracely k před povodňovému stavu.

 

Počet překročení SPA

1. SPA 2. SPA 3. SPA
45 24 9

 

Jednou z charakteristik velikosti povodní je určení jaké N-letosti dosáhla kulminace, tzn. určení jednou za kolik let se daný průtok pravděpodobně ve stanici vyskytne. Zhruba 20 % povodňových průtoků nedosahovala ani Q1 (1 leté vody), 57 % průtoků se pohybovalo mezi Q1 – Q2 a 12 stanic dosáhlo vyšší N-letosti.

 

Q20 Q10 Q5
VD Luhačovice Spytihněv Prusy
Strážnice (Morava) Velká nad Veličkou Kroměříž
Strážnice (Velička) VD Boskovice Uherský Brod
Lanžhot
Bílovice nad Svitavou
Židlochovice

 

Celkově šlo letos již o druhé povodně, byly kratší, za to průtokově extrémnější než ty červnové. Například Moravou protékalo ve Strážnici cca 700 m3/s, což byla 4. nejvyšší zaznamenaná povodeň v tomto profilu (nejvyšší v roce 1997 – 901 m3/s).

Více informací můžete zjistit v připravované povodňové zprávě, kterou po vyhodnocení povodní zveřejníme na portále ČHMÚ.

Veškeré výstupy vychází z operativních dat.

Sdílet

Napsat komentář