Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – červen 20211 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – červen 20211 min čtení

Průměrné červnové průtoky ze 70 hodnocených stanic odpovídaly 92 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků příznivá. Průměrné červnové průtoky ze 70 hodnocených stanic odpovídaly 92 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

Většina sledovaných vodních toků byla mezi hranicí sucha a dlouhodobým průměrným průtokem (56 stanic). Vodnost toků v oblastech, kde spadlo více srážek, byla nad normálem. Byly to především toky odvodňující Ždánický les a Chřiby (Trkmanka a Kyjovka a Litava), dále pak Haná, Jevišovka a Rokytná.

Stupně povodňové aktivity byly koncem června překročeny na 10 stanicích. Hladiny toků se zvedly jen mírně. Nejvýše vystoupala Jevišovka. V profilu pod nádrží Jevišovice bylo krátce překročeno 2. SPA. Proběhlé kulminace nebyly s dobou opakování vyšší jak 1 rok.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Pro snadnější pochopení těchto hodnocení se můžete podívat zde na doplňující materiál, kde jsou vysvětleny některé hydrologické pojmy.

 

Sdílet

Napsat komentář