Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – červenec 20211 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – červenec 20211 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků příznivá. Průměrné červencové průtoky ze 69 hodnocených stanic odpovídaly 94 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

U většiny sledovaných vodních toků byla jejich vodnost pod dlouhodobým průměrným průtokem (58 stanic). Zbylých 11 stanic bylo nad normálem.

Stupně povodňové aktivity byly v průběhu července překročeny na 5 stanicích. Překročeno bylo pouze krátce 1. SPA, na stanicích v povodí Svratky.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Pro snadnější pochopení těchto hodnocení se můžete podívat zde na doplňující materiál, kde jsou vysvětleny některé hydrologické pojmy.

 

Sdílet

Napsat komentář