Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – srpen 20211 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – srpen 20211 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků příznivá, ač je vidět, že průtoky v tocích pozvolna klesají. Průměrné srpnové průtoky z 68 hodnocených stanic odpovídaly 116 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

U většiny sledovaných vodních toků byla jejich vodnost mezi hranicí sucha a dlouhodobým průměrným průtokem (62 stanic). Průtoky na těchto stanicích byly většinou těsně pod měsíčním průměrem. Zbylých 6 stanic bylo nad normálem.

Stupně povodňové aktivity byly v průběhu srpna překročeny na 3 stanicích. Překročeno bylo pouze krátce 1. SPA.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Pro snadnější pochopení těchto hodnocení se můžete podívat zde na doplňující materiál, kde jsou vysvětleny některé hydrologické pojmy.

Sdílet

Napsat komentář