Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – září 20211 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – září 20211 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla průměrná až podprůměrná po stránce vodnosti toků. Průměrné zářijové průtoky z 68 hodnocených stanic odpovídaly 81 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

U většiny sledovaných vodních toků byla jejich vodnost pod dlouhodobým průměrným průtokem (65 stanic). Minulý měsíc byla situace podobná, nyní jsou průměrné měsíční průtoky ještě níže a na některých tocích se blíží k hranici sucha. Zbylé 3 stanice byly nad normálem, Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, Křetínka a Svitava v Letovicích.

Stupeň povodňové aktivity nebyl v průběhu září překročen.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Pro snadnější pochopení těchto hodnocení se můžete podívat zde na doplňující materiál, kde jsou vysvětleny některé hydrologické pojmy.

Sdílet

Napsat komentář