Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – červen 20231 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – červen 20231 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků podnormální. Průměrné červnové průtoky ze 73 hodnocených stanic odpovídaly 56 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1991-2020).

V červnu vodnost toků v porovnání s předchozími měsíci výrazně poklesla. Na 39 sledovaných stanicích se pohyboval průměrný měsíční průtok mezi 50 až 100 %, 30 stanic bylo pod průměrem 50 % a pouze na čtyřech stanicích přesáhl dlouhodobý měsíční průtok 100 %. Nejvyšší vodnost v červnu byla dosažena na vodním toku Velička ve stanici Strážnice (122 % dlouhodobého měsíčního průtoku), naopak nejnižší vodnost byla zaznamenána na vodním toku Romže ve stanici Stražisko (11,5 % dlouhodobého měsíčního průtoku).

Stupně povodňové aktivity nebyly v průběhu června překročeny na žádné z pozorovaných stanic.

Sdílet

1 komentář u “Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – červen 2023

Napsat komentář