Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – červenec 20231 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – červenec 20231 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků podnormální. Průměrné červencové průtoky ze 73 hodnocených stanic odpovídaly 33 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1991-2020).

Červenec byl jak po stránce srážek, tak s tím související vodnosti toků, výrazně podprůměrný. Ze 73 hodnocených stanic bylo 60 stanic pod průměrem 50 %, na 12 sledovaných stanicích se pohyboval průměrný měsíční průtok mezi 50 až 100 % a pouze na jedné stanici přesáhl dlouhodobý měsíční průtok 100 %. Jednalo se o stanici VD Nové Mlýny na vodním toku Dyje (103 % dlouhodobého měsíčního průtoku), naopak nejnižší vodnost byla zaznamenána stejně jako v předchozím měsíci na vodním toku Romže ve stanici Stražisko (5,23 % dlouhodobého měsíčního průtoku).

Stupně povodňové aktivity nebyly v průběhu července překročeny na žádné z pozorovaných stanic.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Sdílet

Napsat komentář