Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – srpen 20221 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – srpen 20221 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků podnormální. Průměrné srpnové průtoky ze 71 hodnocených stanic odpovídaly 72 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1991-2020).

V srpnu se u 39 sledovaných vodních toků pohyboval průměrný měsíční průtok mezi 50 až 100 %. Celkem 10 pozorovaných stanic mělo měsíční průměr nad 100 %. Zbylých 22 stanic bylo pod průměrem 50 %. U dvou stanic VD Letovice (Křetínka) a Popov (Vlára) byl měsíční průtok mezi 10 až 20 %. Nejvyšší vodnost v srpnu byla dosažena na Romži ve stanici Stražisko (395 % dlouhodobého měsíčního průtoku).

Stupně povodňové aktivity byly v průběhu srpna překročeny ve 3 stanicích. Dne 21. 8. vystoupala hladina vodního toku Romže ve stanici Stražisko až na 2. SPA. Proběhlá kulminace byla s dobou opakování 2 let. Dne 23. 8. byl 1. SPA dosažen na stanici Jemnice (Želetavka), kde zvýšení hladiny toku trvalo až 20 hodin. K poslednímu překročení 1. SPA došlo 28. 8. na stanici Vyškov (Haná), kde k vzestupu hladiny došlo krátce v odpoledních hodinách.

Sdílet

Napsat komentář