Letošní rok zatím patří mezi ty nejteplejší za dobu měření2 min čtení

Letošní rok zatím patří mezi ty nejteplejší za dobu měření2 min čtení

Zatím všechny tři sezóny tohoto roku byly teplejší, než je dlouhodobý průměr 1961-2000, i když jaro můžeme spíše hodnotit jako normální.

Léto 2022 patřilo opět k těm extrémnějším a například v Brně to bylo čtvrté nejteplejší léto od roku 1800. Průměrná republiková odchylka teploty od dlouhodobého průměru byla +2,5°C. Vyšší odchylky byly zaznamenány směrem na západ na našem území, naopak na Moravě byla odchylka mírně nižší. Například na stanici Kuchařovice je od začátku roku teplota o 2,0°C vyšší než je dlouhodobý průměr, což znamená zatím druhý nejteplejší rok po roce 2007. S nástupem chladného podzimu, což je vidět na obr. 3, se předpokládá, že bude v pořadí klesat na nižší místa. Například v Hradci Králové je tento rok zatím až sedmý nejteplejší.

Léto bylo srážkově normální (107 %), ale opět jsme pozorovali značné prostorové rozdíly. Například v Praze pršelo o 70 % více, než je obvyklé. Naopak na Sokolovsku až o 40 % méně. V Čechách je vidět ostrá hranice s výrazně nadprůměrnými a podprůměrnými srážkami. Na relativně malém území je tady značný rozdíl. Na 57 % území republiky byly srážky nadprůměrné. Naopak na 18 % území spadlo o více než 20 % méně srážek, než je obvyklé. Od začátku roku je v mnoha zemědělských oblastech méně srážek, než je dlouhodobý průměr. Například v Kuchařovicích (Znojemsko) spadlo jen 87 % srážek, naopak v Doksanech 114 %.

 

 

Teplota vzduchu na stanici Kuchařovice v roce 2022

 

Kumulativní úhrn srážek na stanici Kuchařovice v roce 2022

 

Kumulativní úhrn srážek na stanici Doksany v roce 2022

 

 

Klimatolog na pobočce Brno.

Sdílet

Napsat komentář