Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – listopad 20211 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – listopad 20211 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků v normálu. Průměrné listopadové průtoky ze 68 hodnocených stanic odpovídaly 55 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

U většiny sledovaných vodních toků byla jejich vodnost mezi hranicí sucha a dlouhodobým průměrným průtokem (67 stanic). Celkem 41 stanic bylo pod dlouhodobým měsíčním průměrem, a to i přes to, že srážky byly v normálu. Pod hranicí sucha nebyla v listopadu žádná stanice. Stanice Velké Pavlovice na Trkmance byla nad normálem, kde byl průtok zvýšen vlivem nadměrného množství vegetace v korytě, která zvedá hladinu vody.

Stupeň povodňové aktivity v průběhu měsíce listopadu nebyl překročen.

Sněhová pokrývka se na území brněnské pobočky objevila až koncem listopadu. Ke dni 29. 11. 2021 bylo v Jihomoravském kraji v průměru 8,8 mm sněhu, což odpovídá 62,2 mil. m3 vody. Pro představu je to přibližně objem Brněnské přehrady a Novomlýnských nádrží horní a střední. V celém povodí řeky Moravy bylo ke stejnému dni v průměru 9,8 mm sněhu, což odpovídá 236,09 mil. m3 vody. Pro představu je to přibližně objem Dalešické přehrady a Novomlýnských nádrží horní a dolní dohromady.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Pro snadnější pochopení těchto hodnocení se můžete podívat zde na doplňující materiál, kde jsou vysvětleny některé hydrologické pojmy.

Sdílet

Napsat komentář