Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – duben 20221 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – duben 20221 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků pod normálem. Průměrné dubnové průtoky z 69 hodnocených stanic odpovídaly 27 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

U všech sledovaných vodních toků byla jejich vodnost mezi hranicí sucha a dlouhodobým průměrným průtokem. Průměrný průtok za měsíc duben byl u 50 stanic nižší než v březnu. U 19 zbylých stanic byl průměrný průtok stejný nebo mírně vyšší. Vyšší vodnost měly větší vodní toky jako Svitava, Morava a Svratka. Naopak menší vodnost měly toky pod některými nádržemi a toky Velička a Jevišovka. Pod hranicí sucha, stejně tak nad dlouhodobým průměrným průtokem, nebyla ani v dubnu žádná stanice.

Stupně povodňové aktivity nebyly v dubnu překročeny.

Sněhová pokrývka v Jihomoravském kraji od konce března nebyla. V řádech centimetrů se sníh v dubnu vyskytoval v Jeseníkách, v horním povodí řeky Moravy.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Pro snadnější pochopení těchto hodnocení se můžete podívat zde na doplňující materiál, kde jsou vysvětleny některé hydrologické pojmy.

 

Sdílet

Napsat komentář