Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – červen 20221 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – červen 20221 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků pod normálem. Průměrné červnové průtoky ze 72 hodnocených stanic odpovídaly 49 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

U většiny sledovaných vodních toků byla jejich vodnost mezi hranicí sucha a dlouhodobým průměrným průtokem. Vyšší vodnost měly vodní toky jako Dyje, Svratka, Svitava a Jihlava, naopak menší vodnost měly toky pod některými nádržemi a Velička. Pod hranicí sucha byla jediná stanice VD Letovice na toku Křetínka, stejně jako v předchozím měsíci. Nad dlouhodobým průměrným průtokem byly v červnu dvě stanice na toku Litava – Brankovice a Rychmanov.

Stupně povodňové aktivity byly v červnu překročeny na jedné sledované stanici. Dne 10. 6. 2022 překročila Litava ve stanici Brankovice 1. stupeň povodňové aktivity, který trval 80 minut.

Pro snadnější pochopení těchto hodnocení se můžete podívat zde na doplňující materiál, kde jsou vysvětleny některé hydrologické pojmy.

Sdílet

Napsat komentář