Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – květen 20221 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – květen 20221 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků pod normálem. Průměrné květnové průtoky ze 70 hodnocených stanic odpovídaly 33 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

Téměř u všech sledovaných vodních toků byla jejich vodnost mezi hranicí sucha a dlouhodobým průměrným průtokem. Průměrný průtok za měsíc květen byl u 36 stanic nižší než v dubnu. U zbylých 34 stanic byl průměrný průtok stejný nebo vyšší. Vyšší vodnost měly vodní toky jako Dyje, Litava, Jihlava, Svratka, Svitava a Morava, naopak menší vodnost měly toky pod některými nádržemi a Velička. Pod hranicí sucha byla jediná stanice VD Letovice na toku Křetínka. Nad dlouhodobým průměrným průtokem nebyla ani v květnu žádná stanice.

Stupně povodňové aktivity nebyly v květnu překročeny.

Pro snadnější pochopení těchto hodnocení se můžete podívat zde na doplňující materiál, kde jsou vysvětleny některé hydrologické pojmy.

Sdílet

Napsat komentář