Hydrologická situace povrchových vod – doplňující informace

Hydrologická situace povrchových vod – doplňující informace

Pravidelně zde na blogu zveřejňujeme informace o stavu povrchových vod. Tato infografika slouží jako doplňkový materiál, který usnadní porozumět těmto hodnocením.

 

Klíčová slova
povrchové vody, SPA, Q355

Publikováno

11. 3. 2021

Kategorie

Hydrologie

Text infografiky

Tečky na mapě představují vodoměrné stanice, z kterých je počítáno měsíční vyhodnocení. Ve stanicích je kontinuálně měřen vodní stav, který je následně přepočítáván na průtok.

Procento měsíčního průměru zobrazuje, kolik procent vody teče v tocích v daném měsíci ve srovnání s tím, kolik vody teklo průměrně ve stejných měsících za celé referenční období 1981-2010.

SPA – stupeň povodňové aktivity, určuje rizikovost povodní

1. SPA BDĚLOST – voda zůstává v korytě, průtok však dosahuje nadprůměrných hodnot. Signalizuje nebezpečí příchodu povodně.
2. SPA POHOTOVOST – voda vystupuje z koryta a zaplavuje přilehlá území. Je navržen tak že voda nepůsobí téměř žádné škody, zaplavuje louky, pastviny, lužní lesy atd.
3. SPA OHROŽENÍ – voda začíná zaplavovat území, kde již vznikají škody.
3. SPA
(!)
ETRÉMNÍ POVODEŇ – voda působí extrémní škody a zaplavuje široká okolí. Průtok je na úrovni 50letého průtoku a vyššího.

N-letost kulminačního průtoku –  jedna z charakteristik velikosti povodní, která určuje, jednou za kolik let se daný průtok pravděpodobně ve stanici vyskytne.

Referenční období – reprezentativní 30leté období, pro které je spočítána řada hydrologických charakteristik a slouží také jako srovnávací období (normál) pro aktuální data.

Indikátorem vodnosti toku byly zvoleny dva ukazatele:

Qa – dlouhodobý průměrný průtok v toku, počítaný za určené referenční období (1981-2010).

Q355d – třistapadesátipětidenní průtok. Průtok, který se v toku vyskytuje průměrně 355 dní v roce. Tato hodnota je také považována za hranici indikující sucho.

 

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet