I po teplejším létě směřujeme k průměrnému roku3 min čtení

I po teplejším létě směřujeme k průměrnému roku3 min čtení

Jak už informoval ČHMU na začátku září, léto bylo teplotně a srážkově nadprůměrné oproti normálu 1981-2010. Vzhledem k výraznému posunu teplot vzduchu od 80. let 20. století, vyznívá porovnání s dlouhodobým průměrem 1961-2000 ještě překvapivěji, jelikož málokdo měl pocit, že by letošní léto bylo nějak vydařené.

Tepleji bylo směrem na východ, kde průměrné odchylky dosahují hodnot okolo +2,0 °C. Naopak na západě republiky to bylo většinou jen okolo 1,0-1,2 °C. Srážkově bylo léto na většině území bohaté. Více pršelo na západě, méně na východě, což vesměs koresponduje s teplotními odchylkami. Nejvíce napršelo v Karlovarském kraji a to až 147 % dlouhodobých hodnot, naopak například na Bruntálsku tomu bylo jen z 86 %. Podprůměrné srážky byly zaznamenány jen na 7 % území republiky, naopak vysoce nadprůměrné hodnoty (145 % a více) byla skoro na 16 % území republiky.

Léto je sezóna, která se nám otepluje společně se zimou nejrychleji. Při pohledu na druhou nejdelší řadu v České republice (Brno) vidíme, že poslední podprůměrné léto bylo v roce 1987, od té doby jsou jen léta nadprůměrná. I když je to neuvěřitelné, tak uplynulé léto bylo 8. nejteplejší v Brně s odchylkou +2,8 °C oproti rokům 1961-1990. Když tento údaj srovnáme s posledními 30 lety, je odchylka už pouze +0,7 °C. To jednoznačně ukazuje, jak se letní teploty výrazně proměnily a nový standard. To celkem podpořilo naše vnímání letošního léta jako spíše chladnější, i když to nebylo pravda. Napomohl tomu kromě vydatných srážek (145 % v Brně) i deficit extrémních teplot vzduchu, jako v roce 2015 či 2018.

Rok se přehoupl do druhé poloviny a po skončení jara patřil rok k teplotně chladnějším. Díky teplejšímu létu se situace mírně zlepšila, ale stále se pohybují hodnoty kolem dlouhodobých hodnot. Například na stanici Kroměříž je kladná odchylka 0,6 °C oproti rokům 1961-2000 a letošek je tak v řadě zatím na 27 místě. O prvenství se ke konci září vždy pral rok 2018 a 2007.

Srážkově je letošek hodně proměnlivý. Od začátku roku například v Kuchařovicích a Kroměříži spadlo obvyklé množství srážek, ale v Doksanech a Hradci Králové jde o nadprůměrné hodnoty až o 17 %. To odpovídá celkové mapě rozložení letošních srážek, kdy v Čechách většinou napršelo více než na Moravě.

Teplota v Brně v letní sezóně 1800-2021
Srážkový úhrn v Brně v letní sezóně 1800-2021
Průběh teploty vzduchu v roce 2021 a porovnání s dlouhodobými hodnotami na stanici Kroměříž
Pořadí roků od nejteplejšího po nejchladnější na stanici Kroměříž
Pořadí teploty vzduchu v roce 2021 v časové řadě 1961-2021
Kumulativní úhrn srážek od začátku roku 2021 na stanici Kroměříž
Kumulativní úhrn srážek od začátku roku 2021 na stanici Doksany

Klimatolog na pobočce Brno.

Sdílet

Napsat komentář