Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – březen 20202 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – březen 20202 min čtení

Nově jsme připravili, jak vypadala hydrologická situace v uplynulém měsíci březnu na tocích spadajících do územní působnosti pobočky Brno. Veškeré výstupy vychází z operativních dat.

Průměrné březnové průtoky hodnocených stanic odpovídaly pouze 37 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010). Z toho je patrný především deficit sněhové pokrývky, která by jinak v tomto období odtávala a zvyšovala průtoky v tocích. Ve srovnání s dlouhodobými ročními průměry (1981-2010) je současný stav 81 %. V ročním kontextu se bídná zima tolik neprojevuje, ale když si uvědomíme, že by na jaře měly být průtoky jedny z nejvyšších, ideálně nad normálem, tak je současný stav velmi znepokojující.

Sucho bylo zaznamenáno jen na stanici Travní Dvůr, kde byla podkročena hranice 355denního průtoku. Stanice je silně ovlivněna manipulacemi na VD Vranov a VD Znojmo z důvodu oprav mostu pod VD Znojmo. V rozmezí Q355 – Qa, tedy mezi hranicí sucha a dlouhodobým průměrným průtokem bylo 48 stanic ze 72 hodnocených. Nad normálem byly spíše stanice v horních částech povodí (Svratka, Oslava, Olšava, Haná), celkem 23 stanic. Povodňové události zaznamenány nebyly. Pouze 3. – 5. 3. bylo překročeno 1. SPA na Dyji ve stanici Břeclav-Ladná (krátce i ve stanici VD Nové Mlýny). Průtoky byly zvýšené kvůli povodňování lužních lesů v oblasti Obory Soutok, kdy Povodí Moravy, s. p. dočasně zvýšilo odtok z dolní nádrže Nové Mlýny téměř na 100 m3/s.

Sdílet

Napsat komentář