O nás

Brněnská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je jedním ze sedmi regionálních pracovišť ústavu. Území její kompetence o rozloze asi 15,5 tis. km2 leží v jihovýchodní části České republiky. Podle správního členění státu jde zhruba o území Jihomoravského kraje, větší část Zlínského kraje a východní oblasti kraje Vysočina.

Pobočka se zabývá komplexním a kontinuálním sledováním atmosféry a hydrosféry, a to jak z hlediska okamžitých změn, tak s ohledem na dlouhodobý vývoj. Její chod řídí ředitel pobočky se sekretariátem a její odborné činnosti provádějí specializovaná oddělení, která se zabývají čistotou ovzduší, hydrologií, jakostí vody, meteorologií, agrometeorologií, klimatologií a agroklimatologií.

Předpovědi počasí a hydrologické předpovědi zajišťuje regionální předpovědní pracoviště.

Ředitel pobočky: Ing. Petr Janál, Ph.D.

 

Oddělení meteorologie a klimatologie

Úsek meteorologie a klimatologie je zodpovědný za měření, ukládání, vyhodnocování a archivaci meteorologických prvků, jevů a informací popisujících stav a vývoj atmosféry ve spodní troposféře.
Vedoucí oddělení: RNDr. Filip Chuchma, Ph.D.

Oddělení hydrologie

Úsek hydrologie je zodpovědný za zjišťování a hodnocení množství a jakosti povrchových a podzemních vod v ČR v rozsahu pověření Ministerstvem životního prostředí a schválených programů monitoringu.
Vedoucí oddělení: Mgr. Ivana Černá

Oddělení kvality ovzduší

Úsek kvality ovzduší se zabývá imisním monitoringem v rámci akreditovaného programu v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025. Spravuje síť stanic monitorujících stav ovzduší a získaná data následně verifikuje, archivuje a vyhodnocuje. Specializací brněnské pobočky je laboratoř skenovací elektronové mikroskopie sloužící k identifikaci zdrojů pomocí částicové analýzy.
Vedoucí oddělení: Mgr. Jáchym Brzezina

Regionální předpovědní pracoviště

Regionální předpovědní pracoviště vypracovává předpovědi počasí pro území krajů Jihomoravského, Zlínského a Vysočiny s platností od několika hodin až po dobu 4 dnů, speciální předpovědi až na dobu cca jednoho týdne.
Vedoucí oddělení: Mgr. Petr Münster

Oddělení monitoringu pevných matric

Oddělení monitoringu pevných matric formálně spadá pod pražské pracoviště ČHMÚ do oddělení jakosti vod, sídlí však v Brně. Zabývá se mj. sledováním režimu plavenin na Moravě, odběrem vzorků pro chemické analýzy nebo vyhodnocováním množství plavenin v rámci celé ČR.
Vedoucí oddělení: RNDr. Jarmila Halířová

Oddělení aplikované hydrologie

Oddělení aplikované hydrologie je oddělením přímo v Úseku hydrologie v Praze. Má dvě detašovaná pracoviště – v Jablonci n. Nisou a v Brně. Zabývá se experimentálními a běžnými měřeními povrchových vod a hydrologií sněhu. V rámci celého ČHMÚ testuje a uvádí do praxe nové přístroje, zavádí nové metodiky, věnuje se ale i historické hydrologii a stará se o metrologické zabezpečení hydrologie v ČHMÚ.
Vedoucí oddělení: Mgr. Šimon Bercha

 

ČHMÚ, pobočka Brno
Kroftova 43
616 67 Brno

Telefon: 541 421 011

Email: pobocka.brno@chmi.cz

Sdílet