Regionální předpovědní pracoviště

Regionální předpovědní pracoviště (RPP) bylo zřízeno 1. ledna 1999 ve smyslu nového uspořádání operativních služeb ČHMÚ. Vzniklo sloučením skupiny meteorologické prognózy, začleněné dosud do oddělení meteorologie a klimatologie a skupiny hydrologické prognózy, která byla součástí oddělení hydrologie. Hydrologické předpovědi na brněnském pracovišti však byly vydávány již od roku 1960, kdy byly v ústavu zřizovány oblastní hydrologické prognózní skupiny. V první polovině 70. let 20. století se v Brně započalo také s vydáváním meteorologických předpovědí jako činností Agrometservisu, později jako součástí náplně oddělení operativních informací a posléze oddělení meteorologie a klimatologie.

Vedoucí oddělení: Mgr. Petr Münster

Regionální předpovědní pracoviště vypracovává předpovědi počasí pro území krajů Jihomoravského, Zlínského a Vysočiny s platností od několika hodin až po dobu 4 dnů, speciální předpovědi až na dobu cca jednoho týdne. Meteorologové mohou poskytovat informace o aktuálním počasí nejen v kraji, ale i v Evropě a ve světě. Využívají výsledků přízemních a výškových meteorologických měření, údajů z meteorologických družic a radiolokátorů a opírá se o speciální numerické modely předpovědi počasí.

Významnou činností pracoviště je součinnost při vydávání výstrah před nebezpečnými povětrnostními a hydrologickými jevy a stavy znečištění ovzduší.

Sdílet