Nová poloha pramene Oslavy1 min čtení

Nová poloha pramene Oslavy1 min čtení

S novými informacemi digitálního modelu reliéfu přichází i nové poznatky v hydrologii. V nedávné době bylo pracovníky ČHMÚ Brno zjištěno, že pramen významné vodohospodářské řeky Oslavy by mohl pramenit v jiné části povodí, než se doposud předpokládalo.

V dosavadních mapových podkladech je jako pramenný úsek Oslavy označen tok, který ústí do Matějovského rybníka. Přesnější digitální model terénu ukázal, že by Oslava mohla pramenit v jiné části těchto lesů, a to na zdrojnici rybníku Velký Babín.

Teoretickou myšlenku potvrdilo terénní měření, které bylo provedeno pracovníky ČHMÚ Brno a Povodí Moravy 29. 7. 2019. Na místě se hledalo místo vývěru nejvodnější zdrojnice. Původně teoretická myšlenka se v terénu ukázala jako pravdivá a byla odsouhlasena oběma institucemi. Jde tedy o významnou změnu vedení páteřního toku Oslavy. Pramen Oslavy tedy bude nově označen na vodoteči, která protéká rybníkem Velký Babín, což je vzdušnou čarou asi 2 km od dosavadní polohy pramene.

První obrázek zobrazuje lokalizaci dosavadního a nového pramene na mapě (okres Žďár nad Sázavou, PP Bohdalovsko).

Obr. 1 Lokalizace dosavadního a nového pramene Oslavy v CHKO Žďárské vrchy

Na první fotografii je vidět nově odsouhlasený pramen Oslavy, na druhé rašeliniště u rybníka Velký Babín.

Obr. 2 Nově odsouhlasený pramen Oslavy (foto Pavel Coufal 29. 7. 2019)

 

Obr. 3 Rašeliniště u rybníka Velký Babín (foto Pavel Coufal 29. 7. 2019)
Sdílet

2 komentáře u “Nová poloha pramene Oslavy

  1. Sláva, konečně zmizí z map zjevný nesmysl. A proč je zvolen pramenem Oslavy tento označený a ne ten západnější, delší a ve vyšší nadm. výšce?

  2. Dobrý den,
    při terénním průzkumu byla výše (západní) položená větev suchá, proto kolegové zvolili pramennou tu vodnější, i přesto, že pramenní níže.

Napsat komentář