Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – září 20201 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – září 20201 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků příznivá. Průměrné zářijové průtoky ze 71 hodnocených stanic odpovídaly stejně jako v červenci 163 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

Zářijové srážky zasáhly především území pobočky západně od Brna. Vodnosti většiny toků v této oblasti byly vysoko nad normálem, což dokazuje překročení 1. SPA na 6 stanicích, v Borovnici byl krátce i 2. SPA. Naopak východní část nebyla v září srážkami tolik dotována a vodnost toků v této oblasti mírně klesla. Z celkového počtu 71 hodnocených stanic bylo 42 stanic pod normálem a u 29 stanic byla jejich vodnost nad dlouhodobým průměrným průtokem.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Sdílet

Napsat komentář