Zvýšené průtoky v povodí Veličky a Radějovky 17. 5. 20233 min čtení

Zvýšené průtoky v povodí Veličky a Radějovky 17. 5. 20233 min čtení

Od 16.5. docházelo k vypadávání vydatných srážek v oblasti Bílých Karpat. Největších úhrnů dosahovaly srážkoměrné stanice Hluk, Strání (51 mm) a Strážnice (48 mm). Radarové odhady v kombinaci s pozemními srážkoměry udávaly úhrny srážek v rozmezí 50-56 mm. Zvýšené odtoky vody z těchto srážek pak zapříčinily navýšení hladin vodních toků na české i slovenské straně. Na české straně šlo zejména o povodí Veličky a vedlejšího povodí Radějovky, které jsou levostrannými přítoky řeky Moravy.

 
 
Stupeň nad stanicí Strážnice - Velička
Stupeň nad stanicí Strážnice – Velička
 

Počáteční navýšení hladiny toku Veličky bylo zaznamenáno ve vodoměrné stanici Velká nad Veličkou již 16.5. ve večerních hodinách. Ke kulminaci došlo 17.5. v 6:40 (SEČ) na hodnotě 144 cm, což odpovídalo průtoku 44,34 m3.s-1 (20-letá povodeň). Byl zde krátce překročen i 3. stupeň povodňové aktivity. Hydrometrické měření zde proběhlo dne 17.5. v 11:50 (SEČ) a byl změřen průtok 9,846 m3.s-1.

Ve velmi krátkém čase se navýšení hladiny objevilo i ve vodoměrné stanici Strážnice, kde došlo ke kulminaci 17.5. v 8:30 (SEČ) při vodním stavu 364 cm, což odpovídalo průtoku 51,58 m3.s-1 (20-letá povodeň). Byl zde rovněž překročen 3. stupeň povodňové aktivity. Hydrometrické měření zde proběhlo v klesající větvi povodňové vlny po kulminaci dne 17.5. v 10:45 (SEČ)  a byl změřen průtok 31,862 m3.s-1.

Průběhy povodňových vln ve stanicích Velká nad Veličkou a Strážnice v květnu 2023.Průběhy povodňových vln ve stanicích Velká nad Veličkou a Strážnice v květnu 2023.

K významnému navýšení hladiny došlo i v povodí Radějovky ve vodoměrné stanici Petrov. Zde došlo ke kulminaci 17.5. v 8:00 (SEČ), kdy vodní stav vystoupal na 201 cm, což odpovídá průtoku 21,14 m3.s-1 (20-letá povodeň). Tato kulminace byla významná, protože za cca 65 let měření stanice Petrov se vyskytly podobně vysoké kulminace jen třikrát, v roce 1965 (23 m3.s-1), 1966 (21,5 m3.s-1) a 1997 (21,6 m3.s-1). Hydrometrické měření v profilu Radějovky proběhlo těsně po kulminaci. 17.5. v 09:30 (SEČ)  při vodním stavu 195 cm a průtoku 20,1 m3.s-1.

Povodňová vlna ve stanici Petrov - RadějovkaPrůběh povodňové vlny ve stanici Petrov (Radějovka) v květnu 2023.

Zvýšení hladiny Veličky a Radějovky mělo vliv i na zvýšení hladiny řeky Moravy, vzhledem k velkému objemu odtoku řeky Moravy dotovaného zejména z povodí Bečvy, však není tento vliv v průběhu povodňové vlny patrný. Na řece Moravě byly krátce překročeny pouze 1. stupně povodňové aktivity.

Průběhy povodňových vln na tocích Morava, Velička a Radějovka v květnu 2023 (nerevidovaná operativní data).
Průběhy povodňových vln na tocích Morava, Velička a Radějovka v květnu 2023 (nerevidovaná operativní data).

 

 

Měření průtoku u stanice Strážnice- VeličkaMěření průtoku u stanice Strážnice- Velička

Hydrologická stanice ve Velké nad VeličkouHydrologická stanice ve Velké nad Veličkou

Vodočet ve Velké nad Veličkou
Vodočet ve Velké nad Veličkou

Měření průtoku ve Velké nad VeličkouMěření průtoku ve Velké nad Veličkou

Sdílet

Napsat komentář