Vliv odpalování zábavní pyrotechniky na kvalitu ovzduší – shrnutí9 min čtení

Vliv odpalování zábavní pyrotechniky na kvalitu ovzduší – shrnutí9 min čtení

Vliv odpalování pyrotechniky na kvalitu ovzduší – v posledních letech ožehavé téma, které se v následujících dnech opět stane aktuálním. Nejsem nějaký radikální aktivista a příznivec zákazů, navíc si myslím, že by ani v tomto případě příliš nefungovaly. Dle mého názoru je klíčová proto právě osvěta.

Tomuto tématu se věnuji již řadu let, proto bych opět rád shrnul to nejpodstatnější. Vliv odpalování pyrotechniky na kvalitu ovzduší je totiž často extrémní a ukážu vám i proč jsou absurdní argumenty “je to jednou za rok”.

Jednoznačně nejproblematičtější (s ohledem na dopady) je hromadné odpalování drobné pyrotechniky na novoroční půlnoc. Je zejména na lidech toto změnit.

Co to vlastně pyrotechnický předmět je? Odpalování pyrotechniky není nic jiného než spalovací proces. Tzv. pyrotechnická slož obsahuje obrovský koktejl různých chemických prvků, které tvoří různé sloučeniny. Potřebujeme spoustu složek – základem je okysličovadlo (dodávají kyslík k hoření) a hořlavina (palivo). Dále jsou to různá pojiva, změkčovadla, stabilizátory, katalyzátory, flegmatizátory a nesmí samozřejmě chybět látky barvící plamen.

Pokud bych měl vyjmenovat prvky, které se používají, bylo by to na hodně dlouho. Zmínit můžeme například chlor, draslík, síru, baryum, měď, sodík, olovo, hliník, hořčík, železo, bor, titan, stroncium, vápník, cesium, lithium, rubidium, antimon, zinek a další. Problematické je navíc to, že se často tyto prvky vyskytují v kombinaci (sloučenině), která je potenciálně výrazně nežádoucí při vdechnutí.

Na rozdíl od většiny ostatních zdrojů znečišťování ovzduší (průmyslové provozy, automobily, domácí kotle apod.), jejichž emise jsou kontrolovány, měřeny, existují různé normy a certifikáty, v tomto případě je kontrola a regulace z hlediska vlivu odpalů velmi omezená. Jsou sice například prvky, které se nesmí používat, je ale obecně známo, že nelegální pyrotechnické předměty (což jsou např. takové, které nemají evropskou certifikaci), které se samozřejmě i u nás odpalují, tyto prvky obsahují. A tím rozhodně neříkám, že odpalování “legální pyrotechniky” je zcela v pořádku.

A o jaké míře znečištění se bavíme? Asi nejjednodušší vysvětlení je toto – v posledních letech je zcela běžné, že absolutně nejvyšší koncentrace částic z celého roku bývá pozorována krátce po půlnoci 1. ledna. Jinými slovy, tak vysoké jsou koncentrace opět až na dalšího Silvestra.

Obecně nejproblematičtější jsou místa intenzivních odpalů, která jsou navíc špatně provětrávaná – typicky různá náměstí nebo sídliště.

Tady je navíc situace o to horší, že jedna věc jsou absolutní hodnoty koncentrací částic. Druhá je pak jejich složení. Pokud jsou například zvýšené koncentrace částic PM10 z důvodu zemědělských prací (orby), složení částic půdy a dopady vdechování těchto částic, se velmi liší od toho, co obsahují částice z odpalování pyrotechniky. Ty představují často velmi toxický koktejl různých chemických sloučenin. To opravdu nechcete dýchat, ani jednou za rok.

Jeden velký profesionální ohňostroj má z pohledu kvality ovzduší vliv výrazně menší. Zaprvé je v celkovém množství odpáleno výrazně méně výbušnin, než když pálí celé město, zadruhé jsou tyto efekty odpalovány ve výrazně vyšší výšce, kde se více rozptýlí a jsou odpalovány profesionály a lze předpokládat s využitím výhradně certifikovaných pyrotechnických předmětů. Není to ideální, ale s tím, co se děje o půlnoci na Nový rok se to nedá srovnat.

Dobrá možnost srovnání byla v roce 2019. To, co vidíte níže, je mapa Prahy vybarvená podle koncentrací částic. Škála jde od modré po tmavě červenou. Jedná se o srovnání toho, jak vypadala Praha po odpálení jednoho velkého novoročního ohňostroje (1. ledna v 18 hodin) a jak vypadala tentýž rok o několik hodin dříve, krátce po půlnoci. Rozptylové podmínky byly v obou případech velmi podobné a lze tedy v tomto směru srovnávat. Výsledek posuďte sami.

Také můžeme vzpomenout Hřensko. Když se na konci července 2022 kouř z požáru rozšířil vlivem větru do několika krajů ČR, lidé byli vyděšení. Volali mi novináři i veřejnost, báli se, že dýchají zplodiny z požáru i v Praze. Nikdo to nechtěl dýchat. A níže ukázka, jak vypadala Praha ve chvíli, kdy byl vliv požáru v Hřensku (první mapa) nejvyšší a jak vypadá v některé roky na Silvestra.

Úroveň znečištění se meziročně na Silvestra může lišit a také liší. Spíše než množství odpálené pyrotechniky zde ale hraje roli počasí. Pokud fouká a ideálně třeba ještě prší nebo sněží, jsou výchozí koncentrace ještě před odpaly relativně nízké a znečištění z odpalů se rychle smyje a rozfouká. Naopak situace velmi nízkých teplot (vysoké emise z vytápění atd.), přízemní teplotní inverze (kumulace znečištění u země) a nízké rychlosti větru (pomalý rozptyl), povedou k výraznému a déletrvajícímu znečištění.

Zdravotní dopady dýchání zplodin z odpalů pyrotechniky jsou různé.

U některých náchylných osob se mohou projevit okamžitým zhoršením zdravotního stavu. Zde se bavíme zejména například o lidech s chronickými potížemi s dýchací a/nebo kardiovaskulární soustavou. Lidé trpící astmatem apod.

Jsou zde však i dlouhodobé dopady, a ty se mohou projevit u kohokoliv. Tento efekt se ale velmi obtížně studuje – hraje zde totiž roli spousta dalších faktorů od obecné životosprávy (kouření apod.), genetické predispozice, další faktory prostředí atd. To, že tento efekt nelze přesně kvantifikovat ale neznamená, že to je v pořádku. Víme totiž, že dýchání některých z prvků a sloučenin, které vlečka z odpalů pyrotechniky může obsahovat, je prokazatelně nežádoucí. Může se jednat o karcinogenní (rakovinotvorné) látky. Rakovina je choroba multifaktoriální, hraje zde roli více faktorů, toto může být jeden z nich. Čím více tyto faktory eliminujete, tím nižší je riziko vzniku rakoviny.

Primárně se věnuji kvalitě ovzduší, nicméně v tomto případě nelze opomenout i spoustu dalších negativních dopadů, které odpalování zábavní pyrotechniky má.

Je zde výrazné riziko bezprostředního úrazu (to jsou ty různé zmrzačené ruce apod.).

Dále výrazné riziko požáru (hasiči by mohly vykládat).

Vzniká velké množství odpadu, který se často válí všude po městě, navíc s rizikem, že se potenciálně může jednat o velmi nebezpečný odpad, protože může obsahovat i nevybuchlou pyrotechniku.

A nesmíme opomenout i další velmi negativní dopady na životní prostředí. Zaprvé se látky z ovzduší dostávají a mohou kontaminovat i vodu a půdu. Dále má odpalování velmi nežádoucí vliv na některá zvířata. Dobře to znají majitelé například pejsků, ale velmi problematické je odpalování i pro některá volně žijící zvířata, například pro ptáky. Zde jsou dopady často fatální.

Nezmiňuji zde i finanční stránku věci – zadarmo to není.

Bavíme se tady o takto problematickém jevu, který je ale zcela zbytný. Dopady nemá pouze na ty, co odpalují, ale širší okolí. Pokud někdo nedokáže příjemně oslavit příchod nového roku, aniž by slyšel rány jak při střelbě, dýchal smrad a na obloze viděl pár barevných hvězdiček obalených v oparu znečištění (lze nahradit např. dronovou show, když už je to potřeba), pak je mi ho asi trochu líto.

Na závěr se tedy nabízí otázka, co s tím.

Můžeme zakázat odpalování – to by ale podle mě nefungovalo, už jen proto, že není v ničích silách toto hromadné odpalování kontrolovat. Možná někde na náměstí, ale ne v tisících domácností na balkonech. Konec konců jsme to viděli na přelomu let 2020/21. Tehdy platil zákaz vycházení, přesto bylo už jen podle koncentrací znečišťujících látek patrné, že lidé odpalovali ve stejné míře jako předchozí roky, akorát byl vyšší podíl lidí, co odpalovali ještě před půlnocí.

Můžeme zakázat prodej. To by sice na jednu stranu mohlo částečně pomoci, na straně druhé, o to vyšší výskyt by byl odpalů nelegální pyrotechniky (bez jakékoliv kontroly jejího obsahu a bezpečnosti) a vyšší výskyt podomácku vyráběné pyrotechniky (české ručičky se nezapřou a toto by bylo potenciálně extrémně nebezpečné pro ty lidi, ale i jejich blízké okolí, pokud by si toto někdo doma laicky vyráběl v garáži podle návodu z YouTube).

Zákazy moc nefungují, a to je čistě můj osobní názor. Funguje přesvědčit lidi, aby sami naznali, že to není vhodné. Je mi jasné, že část lidí je v tomto směru nepřesvědčitelná. Tak to prostě je. Na straně druhé, každé omezení je dobré. Proto může fungovat osvěta – a to nejen s ohledem na odpaly, ale obecně, a proto ji také věnuji spoustu svého voného času.

Pokud vás článek zaujal, šiřte osvětu dále.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

1 komentář u “Vliv odpalování zábavní pyrotechniky na kvalitu ovzduší – shrnutí

 1. Aby bylo docileno ruznych barev v ohnostrojich, jsou samozrejme pridavany ruzne chemikalie – casto tezke kovy, kde prechody elektronu mezi hladinami maji urcitou energii = vyzarovani na urcite vlnove delce. Tyto dlouhodobe zdravi skodlive latky se pak kvuli naprosto nesmyslne zabave rozptyluji do pudy, vody, vzduchu. A jedna se o dlouhodobe skodliviny, ktere v tele zustavaji. Dalsim produktem je enormni znecisteni jemnym prachem pozkozujicim dychaci cesty.

  Ale evidentne uzivatelum zabavni pyrotechniky je uplne jedno, jak neskutecne trpi domaci a divoka zvirata. Tragicke nasledky pro zvirata jsou naprosto nepredstavitelne a nesou si to dlouhodobe. Ale bezohlednym blbeckum, kteri se tak bavi, je to uplne jedno.

  Nadavani na tom, jak se kvuli vlade siri v CR chudoba (coz je nesmysl, mame se porad podstatne lepe, nez v 90. letech, o dobe pred r. 1989 ani nemluve), a po te tito kritici-dezolati utraceji neskutecne castky na ohnostroje (ne jen oni), to je vec dalsi, ne tak podstatna.

  Neporadek zpusobeny po silvestru (zbytky pyrotechniky, rozbite lahve …) netreba rozebirat.

  Velka skodlivost zdravi, velke utrpeni pro zvirata, vyhazovani penez do vzduchu a jeste jedna vec. Zabavni pyrotechnika neni moc bezpecna zabava (zejmena v kombinaci z alkoholem – na silvestra bezne). I ta slabsi trida kazdorocne zpusobuje mnoho urazu s trvalymi nasledky (popaleniny, oslepnuti, utrhnuti prstu). 3-4. trida uz muze zpusobit nasledky katastrofalni, to uz je skutecne sila exploze granatu. V obydlene oblasti. Bezne se to na cernem trhu prodava i osobam pod 18 let.

  Trauma z valky na Ukrajine, nebo nedavne udalosti na Filosoficke faktulte nemusime rozebirat. Ohnostroje tomu moc nepridaji (negativni vliv ohnostroju je jasny). Prodej zabavne pyrotechniky neni nic jineho nez volny prodej nebezpecnych zbrani. Moznosti zneuziti jsou nepredstavitelne a ve meste mohou zpusobit jeste vetsi tragedii nez nedavno na FF UK.

  Tedy absolutne nechapu, jak se muze nekdo takhle bezohledne odporne bavit. A vubec uz nechapu, ze prodej je legalni. Vzdyt je to mnoho-nasobne horsi nez drogy. V civilizovanych statech by ohnostroje a petardy mely byt zakazany.

Napsat komentář