Rok 2023 – nezvyklá kombinace, rekordně teplý, ale zároveň deštivý4 min čtení

Rok 2023 – nezvyklá kombinace, rekordně teplý, ale zároveň deštivý4 min čtení

Rok 2023 byl na první pohled rok paradoxu. Jak už informovalo ČHMÚ hned po konci roku, tak se jednalo o nejteplejší rok za dobu měření. Zároveň, ale byl tento rok na mnoha místech republiky dosti vlhký. Většinou se počítá s opačnou premisou, tedy když máme teplo, tak je i sucho. Toto ale neplatí vždycky. Pokud se podíváme na obrázek 1, tak nejteplejší dva roky byly 2018 a 2023. Oba byly ale značně rozdílné z pohledu srážek. V roce 2018 bylo totiž značné sucho. I další velmi teplé roky byly většinou sušší nebo aspoň s průměrnými srážkami. Vlhký rok byl nakonec 2020, ale teplotně v porovnání s posledními 10 lety naopak patřil k průměrným. Na druhou stranu do uplynulého roku si držel prvenství v poměru nejteplejší a nejvlhčí rok. 

Porovnání odchylek teploty vzduchu a srážek jako celorepublikový průměr od období 1961-2000

Roční průměrné teploty vzduchu rostou v průměru o 0,36°C/10 let (Zahradníček a kol 2021). Rychleji rostou teploty vzduchu v nižších polohách do 400 m n. m. (0,38°C/10 let) v porovnání s horkými oblastmi nad 900 m n. m. (0,27°C/10 let). Nejteplejší byla poslední dekáda 2011-2020, kdy se teploty zvyšovaly dvakrát rychleji než v těch předešlých. I nejteplejší roky jsme zažili právě v posledních 10 letech (2018, 2019, 2015, 2014, 2020). Uplynulý rok byl o 2,2°C teplejší než dlouhodobý průměr 1961-2000.

Celorepublikové rozdíly nebyly příliš velké. Prakticky na většině území republiky byl právě rozdíl okolo +2,2°C. Nejmenší diference byla v Jeseníkách a také v oblasti Krušných hor. Viditelně menší nárůst teplot v roce 2023 byl v horských oblastech. Jak je vidět na příkladu grafu teplot vzduchu v Kroměříži, tak bylo mnoho epizod, které patřily mezi těch 10 % nejteplejších. Objevovaly se i chladnější vlny, ale bylo jich málo – začátek dubna, srpna a prosince.

Roční suma srážek se nám prakticky nemění. Je zde pozorován velmi malý statisticky nevýznamný trend 1,2 mm/10 let. V nížinách srážky dokonce slabě klesají (-2,3 mm/10 let), naopak v horských oblastech rostou o 17,8 m/10 let (Brázdil a kol 2021).

Rok vyšel srážkově vlhčí, než je obvyklé a to o 9 %. To platilo na 72 % území republiky a pouze na 2,2 % republiky bylo srážek méně, než je dlouhodobý průměr 1961-2000. Normální (+/- 5 %) úhrn srážek byl na 26 % republiky. Na 7 % území dokonce spadlo dokonce o pětinu více srážek, než je obvyklé. Při pohledu na jedno z těchto míst Kroměříž tak to způsobila hlavně deštivá epizoda koncem srpna a začátkem listopadu. Naopak období od půlky května do půlky července bylo srážkově sušší.

Průběh teploty vzduchu (nahoře) a srážek (dole) v roce 2023 a porovnání s dlouhodobými hodnotami na stanici Kroměříž
Odchylka teploty vzduchu pro lokalitu Brno od referenčního období 1961-1990

Použitá literatura

Zahradníček, P.; Brázdil, R.; Štěpánek, P.; Trnka, M. Reflections of global warming in trends of temperature characteristics in the Czech Republic, 1961–2019. International Journal of Climatology 42(9): 1211-1229, 2021

Brázdil, R.; Zahradníček, P.; Dobrovolný, P.; Štěpánek, P.; Trnka, M. Observed changes in precipitation during recent warming: The Czech Republic, 1961-2019. International Journal of Climatology 41(7): 3881-3902, 2021

Klimatolog na pobočce Brno.

Sdílet

Napsat komentář