Zhoršená kvalita ovzduší na území ČR3 min čtení

Zhoršená kvalita ovzduší na území ČR3 min čtení

Ačkoliv to na první pohled není znát a venku na většině území svítí sluníčko, koncentrace prachových částic byly a částečně jsou na celém území zvýšené.

V nedávném článku jsme popisovali, že interpretovat vliv současných karanténních opatření na kvalitu ovzduší je problematické a jedním z důvodů je fakt, že kvalitu ovzduší ve velké míře ovlivňují meteorologické podmínky. Poslední dny jsou tohoto názorným příkladem. Koncentrace především prachových částic PM10 byly na celém území zvýšené. Na vině však nebyla doprava, průmysl ani vytápění, ale proudění nad Českou republikou.

Co zapříčinilo vysoké koncentrace prachu takto plošně? Do České republiky proudil vítr od Kaspického moře, kde se mj. nachází i poušť Karakum (Turkmenistán). Vyšší rychlosti větru v této oblasti vedly ke vznosu velkého množství prachových částic, které se dostaly až na naše území. Nejedná se tedy o písek ze Sahary, ale z jiné pouště a jiných oblastí. Ještě horší je situace v zemích na jihovýchod od České republiky.

Následující grafy ukazují hodinové koncentrace prachových částic PM10 na vybraných stanicích v minulé dny (operativní data ČHMÚ).

Nejprve se podívejme na data z observatoře Košetice, stanice umístěné na odlehlém místě, kde tedy nejsou žádné významné zdroje v bezprostředním okolí a kde jsou koncentrace prachových částic dlouhodobě jedny z nejnižších ze všech stanic v České republice.

Na grafu je jasně patrné výrazné zvýšení koncentrací 27. 3. Podobně vypadají i grafy ze stanic v Brně a Praze.

 

Vyšší míru znečištění plošně ukazuje i následující mapa průměrné denní koncentrace PM10.

 

Následující heatmapa také dobře ilustruje nárůst na stanicích. Jedná se o agregaci z celkem 20 stanic v Brně, Praze, Ostravě, Plzni a Košeticích. Čím více je zbarvení do modra, tím je koncentrace nižší, čím více je zbarvení do červena, tím je vyšší. Zleva doprava se pak posunujeme v čase od 22. 3. až do dopoledních hodin 28. 3. Každé políčko představuje jednu hodinu. Cílem této vizualizace není ukázat konkrétní koncentraci na konkrétní stanici, ale vývoj na těchto stanicích, který je na první pohled velmi podobný, nezávisle na tom, zda se jedná o dopravní či pozaďovou stanici a ve kterém městě či oblasti. Všechny hodnoty napravo jsou vyšší než ty nalevo.

Heatmapa koncentrací PM10 na různých stanicích v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Košeticích. Osa X znárzorňuje čas od 22. 3. do 28. 3., červené odstíny značí vyšší koncentrace, modré nižší. Každý obdélník koresponduje jedné hodině. Je vidět zvýšení koncentrace na všech stanicích, pozaďových i dopravních.

Jak tedy vidíme, vliv meteorologických podmínek je velmi významný a může naprosto zásadně ovlivnit kvalitu ovzduší. Nezáleží pouze na zdrojích v bezprostředním okolí, a co se děje mimo naše území může kvalitu ovzduší v České republice významně ovlivnit.

Aktuální hodinové koncentrace suspendovaných částic v České republice můžete sledovat zde.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář