Srovnávací měření v Rýmařově4 min čtení

Srovnávací měření v Rýmařově4 min čtení

Jednou do roka se část hydrologů z celého ČHMÚ, tzv. “měřičů”, potká na nějakém místě, aby si navzájem vyměnili zkušenosti a porovnali přístroje pro měření průtoků metodou bodových rychlostí. Tím je míněno to, že řekou či potokem teče takové množství vody, které hydrologovi umožňuje celý profil toku bezpečně projít a přitom po pravidelných vzdálenostech měřit v určitých bodech vhodným přístrojem (hydrometrickou vrtulí, ultrazvukovým FlowTrackerem a nebo přístrojem MfPro pracujícím na bázi elektromagnetické indukce) rychlost proudění vody. Vše se potom “v suchu” přepočítá výpočetním programem a my dostaneme výsledný průtok. Srovnávací měření slouží hydrologům z ČHMÚ pro interní kalibraci přístrojů a zjištění případných chyb v měření.

Každé takové setkání se koná v blízkosti říčního profilu s co nejrovnoměrnějším prouděním, v ideálním případě pod nějakou přehradou, aby jsme pro srovnávací měření měli zajištěn stálý průtok. Tentokrát se naše setkání konalo na území ostravské pobočky.

Barokní kostel Zvěstování Panny Marie na Horním náměstí ve Šternberku. My jsme zde cestou z Brna prozaicky zastavili hlavně proto, abychom poobědvali v místní restauraci. Poté jsme se s nemenší chutí zakousli do svahu Nízkého Jeseníku serpentinami závodní trati Ecce Homo.

Ubytováni jsme byli v krásném prostředí Karlovy Studánky pod horou Praděd, samotné měření pak proběhlo v Rýmařově na Podolském potoce, pravostranném přítoku řeky Moravice. Měrný profil v Rýmařově je skvělý, ale žádná přehrada se na Podolském potoce nenachází, takže jsme trochu “bojovali” s počasím. Aby jsme se vyvarovali ovlivnění měření případnou vlnou z předpovídaného deště, přesunuli organizátoři akce srovnávací měření hned na den našeho příjezdu do Jeseníků.

Úterní odpoledne na Podolské ulici v Rýmařově. Pohled na potok plný hydrologů snad místní příliš nevyděsil…
FlowTrackery měří…
MfPro zatím odpočívá…
…pro někoho možná bizarní divadlo.

Nebudu Vás ale zatěžovat fakty a výsledky měření jednotlivých poboček… Na to jsou v ČHMÚ mnozí povolanější. Každopádně můžeme širokou veřejnost ujistit, že tým hydrologů “měřičů” je v dobré kondici jak po stránce fyzické a psychické, tak vědomostní a i co se vybavenosti kvalitní a moderní měřičskou technikou týče, je vše v tom nejlepším pořádku.

Office…

Fyzickou odolnost také dokázala parta “měřičů”, která se druhý den našeho setkání po dlouhé celodenní poradě vydala údolím Bílé Opavy na chatu Barborka v nadmořské výšce 1320 m… nedaleko pod vrcholem Pradědu. Počasí bylo velmi osvěžující, mrholení se střídalo s lehkým deštěm, teplota odhadem 12-13°C.

Cesta údolím Bílé Opavy po žluté turistické značce… Dřevěné lávky, schůdky a žebříky jsou umístěny v těsné blízkosti koryta tohoto krásného horského toku.
Barborka… Krásné jméno!

Nelze jinak, než konstatovat, že letošní akce se opět vydařila! Rozzářené tváře při loučení před odjezdem toho byly důkazem a jistě nejeden statečný hydrolog někde vskrytu tajně vpíjel slzu do kapesníku… A horské řeky se chvěly, jakoby je nechtěly pustit…

Příjemná chvíle na Barborce, byť jen krátká… Z hydrologického hlediska se jednalo o kalibraci minimálních průtoků…, víc než dvě piva a panák Pradědovy kořalky nešlo stihnout…

 

 

Sdílet

Napsat komentář