Jak teplé a deštivé byly jednotlivé měsíce v období 1999 až 2023?3 min čtení

Jak teplé a deštivé byly jednotlivé měsíce v období 1999 až 2023?3 min čtení

Teplý rok nemusí být suchý a chladný rok nemusí být deštivý. Dobře to ukázal nedávný článek o roku 2023, který právě patřil k rokům velmi teplým, ale zároveň deštivým. Jak vypadala situace v posledních 25 letech si ukážeme v tomto článku.

V infografice níže najdete 25 grafů, které reprezentují jednotlivé roky v období 1999 až 2023 pro Českou republiku. V každém grafu jsou čtyři kvadranty. Jednotlivé body pak reprezentují měsíce v daném roce (konkrétní měsíc lze odlišit podle jeho barvy).

Čím více je bod vlevo, tím byl daný rok chladnější, čím více vpravo, tím byl rok teplejší. Čím je bod výše, tím bylo daný rok více srážek, čím níže, tím byl rok sušší.

Hodnoty jsou vyjádřeny relativně k normálovým hodnotám pro Českou republiku za období 1991-2020. Číselné hodnoty vyjadřují odchylku průměrné měsíční teploty vzduchu od průměru 1991-2020 a měsíční průměrný úhrn srážek jako podíl z průměru 1991-2020 pro daný měsíc.

Rok 2023 byl celkově nejteplejším rokem v historii měření v České republice. Nejdeštivějším a nejchladnějším rokem v tomto 25letém období byl rok 2010, nejsušším rok 2003.

Všimněte si například velmi deštivého srpna 2002. V létě obecně spadne v České republice nejvíce srážek, výrazně vyšší poměr z normálu v letních měsících tedy znamená větší rozdíl v absolutních hodnotách. Právě tento extrémní úhrn srážek v srpnu 2002 vedl k rozsáhlým povodním v Čechách.

Zajímavý je také listopad 2011, kdy v Česku v průměru spadl pouze 1 mm srážek!

Velmi chladný byl únor 2012. Průměrná teplota vzduchu byla tento měsíc v České republice -5,2 °C, což je o téměř 5 °C méně, než je průměr 1991-2020 pro únor. Ještě chladnější pak byl leden 2017, s průměrnou měsíční teplotou -5,6 °C – s ohledem na fakt, že je dlouhodobě leden chladnější než únor, však není odchylka této hodnoty od průměru tak vysoká jako v případě února 2012.

Naopak velmi teplý byl leden 2007, s průměrnou teplotou vzduchu +3,1 °C to znamenalo kladnou odchylku od normálu 1991-2020 více než 4 °C.

Nejvíce variabilní co do teploty vzduchu byl v hodnoceném období rok 2006. Naopak nejvíce “průměrný” byl teplotně v jednotlivých měsících rok 2004. Srážkově byl nejvíce variabilní rok 2020 a dále rok 2023, s ohledem na průměr 1991-2020 byl srážkově nejvíce průměrný rok 2008 (s ohledem na srážkové úhrny jednotlivé měsíce).

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář