Letošek zatím patří k těm chladnějším za posledních 61 let2 min čtení

Letošek zatím patří k těm chladnějším za posledních 61 let2 min čtení

Letošní rok začal teplotně nadprůměrným lednem (+0,9°C), ale pak už to šlo s teplotami z kopce.

Leden vystřídal průměrný únor (+0,1°C), pokračoval lehce podprůměrným březnem (-0,3°C) a už dosti chladným dubnem (-2,5°C) a květnem. K 31.5.2021 je na vybraných stanicích (použity čtyři z různých části republiky) teplota podnormální. Například v Doksanech je průměrná teplota vzduchu od začátku roku o 1°C nižší než dlouhodobý průměr 1961-2000. V Hradci Králové je teplota o 0,5°C níže, v Kuchařovicích (Znojemsko) o 0,4°C a Kroměříž z vybraných stanic má teplotu nejblíže dlouhodobým hodnotám (odchylka -0,2°C).  V Doksanech je zatím průběh roku 13 nejchladnější od roku 1961. Na druhé straně je Kroměříž jako 21 nejchladnější období leden-květen. Po posledních letech, které se vyznačovaly teplým průběhem, je to diametrální změna. Historicky nejteplejších prvních pět měsíců bylo v roce 2007. Jako zajímavost přidáváme graf toho, jak se měnilo pořadí v pomyslném žebříčku nejteplejších roků. Po slibném začátku se letošek postupně výrazně propadal.

Navíc přidáváme i grafy kumulativních úhrnů srážek. Do dubna byly srážky většinou okolo dlouhodobých hodnot. V dubnu se nám začal rozjíždět srážkový deficit, jak jsme byly zvyklý z minulých let, ale stejně jako v posledních dvou letech, tak květen opět se projevil jako srážkově bohatý.

Obrázek 1. Vývoj teploty vzduchu na stanici Doksany a Kroměříž

 

 

Obrázek 2. Teplota vzduchu (vypočítáno jako její suma) seskládána od nejteplejšího do nechladnějšího roku za období leden-květen v letech 1961-2021

 

 

Obrázek 3. Vývoj pořadí teploty vzduchu roku 2021 od nejteplejších let v období 1961-2021

 

 

Obrázek. 4. Kumulativní úhrn srážek na stanici Třeboň (horní), Kroměříž (střední) a Hradec Králové (dolní)

 

 

Klimatolog na pobočce Brno.

Sdílet

Napsat komentář