Vysoké koncentrace suspendovaných částic PM10 v Brně třetí říjnový týden8 min čtení

Vysoké koncentrace suspendovaných částic PM10 v Brně třetí říjnový týden8 min čtení

Posledních několik dní byly na území Brna, ale nejen Brna, měřeny vyšší koncentrace suspendovaných částic PM10 a na několika stanicích došlo opakovaně k překročení koncentrace 50 μg/m3 (což je hodnota imisního limitu pro průměrnou 24h koncentraci a může být překročena 35x za kalendářní rok) pro 24h průměrnou koncentraci této znečišťující látky. Na stanici Brno-Zvonařka je již momentálně jisté, že dojde v roce 2018 k překročení zákonem povoleného počtu překročení, k dnešnímu dni je počet překročení již 36 (19. 10. 2018). V tomto článku se podíváme jak vysoké koncentrace byly a pokusíme se objasnit pravděpodobnou příčinu tohoto zvýšení.

Na řadě stanic, nejen na území Brna, byly v posledních dnech zvýšené koncentrace suspendovaných částic PM10. Ještě než se podíváme na některé hodnoty a grafy je nutné zdůraznit, že tato analýza vychází z tzv. operativních dat – tedy dat, která zatím neprošla procesem dvojí verifikace, který ČHMÚ na data o kvalitě ovzduší aplikuje. Zároveň se všechna níže uvedená data vztahují k 19.10.2018, tedy datu, kdy byl připraven tento článek. Zdrojem dat je Informační systém kvality ovzduší (ISKO) Českého hydrometeorologického ústavu.

Proč?

Příčin proč jsou koncentrace PM10 momentálně na řadě míst včetně území Brna vyšší je pravděpodobně více.

  • teplotní inverze – především v ranních hodinách jsou v poslední dny pozorovány teplotní inverze. Právě teplotní inverze mají velmi negativní dopad na kvalitu ovzduší, protože fungují jako jakási “poklička”, která brání dostatečnému promíchávání vzduchu. Emisí tedy není více, ale postupně se kumulují a zvyšují se tak koncentrace znečišťujících látek. Toto je dobře vidět na ranních koncentracích, které se přes noc příliš nesnižují a tak je již před začátkem ranní dopravní špičky hodnota vyšší a během špičky ještě více naroste.
  • nízké rychlosti větru – rychlost větru je jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu ovzduší. Vyšší rychlosti větru vedou k lepšímu promíchávání vzduchu, naopak bezvětří podobně jako teplotní inverze vede k akumulaci znečišťujících látek v místě jejich emise a blízkém okolí. V posledních dnech byly rychlosti větru na území Brna velmi nízké. Například na stanici Brno-Lány nepřesáhla denní průměrná rychlost větru mezi 1. a 18. říjnem hodnotu 1 m/s.
  • vytápění – ačkoliv byly denní maximální teploty v posledních dnech vysoké, ranní teploty již klesají tak, že se na většině míst přitápí. V Brně a Praze začala letos topná sezóna 25. září. Emise z lokálního vytápění jsou významným zdrojem suspendovaných částic PM10.
  • výstavba – několik stanic v Brně je momentálně ovlivněno v jejich blízkosti probíhající stavbou. Ta negativně ovlivňuje kvalitu ovzduší dvěma způsoby:
    • stavba – pohyb nákladních vozidel, stavební materiál (písek apod.) rozfoukáván do okolí, stavební práce (vrtání, řezání apod.)
    • dopravní omezení – většinou jsou stavby doprovázeny omezením dopravy, které vede k tvoření kolon a vyšší dopravní intenzitě na přilehlých komunikacích

Brno-Zvonařka

Dopravní stanice Magistrátu města Brna umístěná na Zvonařce, kousek od zadního vchodu do obchodního domu Vaňkovka, naproti Ústředního autobusového nádraží, patří dlouhodobě ke stanicím s nejvyššími průměrnými koncentracemi jak suspendovaných částic, tak oxidů dusíku. Stanice se nachází v bezprostřední blízkosti frekventované dopravní komunikace a autobusového i vlakového nádraží.

Ze všech brněnských stanic má v současnosti právě tato stanice nejvíce překročení 24h imisního limitu pro suspendované částice PM10, který má hodnotu 50 μg/m3. O překročení tohoto limitu hovoříme, pokud dojde k jeho překročení více než 35x za rok. K 36. překročení na stanici Brno-Zvonařka letos došlo 17. října. Je proto v tuto chvíli jasné, že v tomto roce bude imisní limit překročen, stejně jako v loňském roce, kdy bylo dní s průměrnou koncentrací PM10 nad 50 μg/m3 čtyřicet.

Brno-Zvonařka patří v současnosti  k jedné ze stanic, kde jsou koncentrace suspendovaných částic PM10 ovlivněny v blízkosti probíhající výstavbou. Konkrétně se jedná o dlouhodobou rekonstrukci ulic Dornych a Plotní. Stavební práce v kombinaci s faktory uvedenými v první sekci tohoto článku v posledních dnech zvýšily koncentrace natolik, že v období 9. až 18. 10. došlo k překročení 24h imisního limitu PM10 každý den.

Průměrné denní koncentrace suspendovaných částic PM10 na stanici Brno-Zvonařka v první polovině října 2018.

Na grafu průměrných denních koncentrací PM10 na stanici Brno-Zvonařka je vidět, že v posledních dnech dochází k překračování 24h imisního limitu, který může být ročně překročen maximálně 35x. Na dalším grafu jsou pak průměrné rychlosti větru pro jednotlivé dny. Jak je vidět, nepřekračují 1.5 m/s, tedy jsou velmi nízké.

Denní průměrné rychlosti větru v první polovině října 2018 na stanici Brno-Zvonařka.

Brno-Úvoz (hot spot)

Stanice Brno-Úvoz (označena jako “hot spot” neboť se nachází v bezprostřední blízkosti rušné komunikace) je další brněnskou dopravní stanicí. Je umístěna přímo na křižovatce ulic Údolní a Úvoz, leží tedy v kotlině a husté okolní zástavbě. Kromě intenzivní dopravy zde navíc momentálně probíhá rekonstrukce ulice Údolní, která vedla k zúžení vozovky do jednoho pruhu, na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 se tak projevuje jak stavební činnost, tak zpomalení dopravy. Právě na této stanici byly v posledních dnech koncentrace suspendovaných částic PM10 nejvyšší. K 35 překročením 24h imisního limitu tu ale zatím (k 19. 10. 2018) nedošlo. Více o stavebních pracích v této lokalitě jsme již psali v jiném článku.

Průměrné denní koncentrace suspendovaných částic PM10 na stanici Brno-Úvoz (hot spot) v první polovině října 2018.
Průměrné denní koncentrace NO2 na stanici Brno-Úvoz (hot spot) v první polovině října 2018.

Brno-Svatoplukova

Stanice imisního monitoringu Brno-Svatoplukova patří rovněž k dopravním stanicím a stanicím s nejvyššími průměrnými koncentracemi suspendovaných částic PM10 a NO2. Stanice stojí přímo vedle dvouproudové dopravní tepny, která je navíc v dopravní špičce často ucpaná. V okolí stanice je významným zdrojem znečišťování ovzduší také lokální vytápění. Na níže uvedených grafech průměrných denních koncentrací PM10 a NO2 je vidět, že je zde situace podobná jako na stanici Brno-Zvonařka.

Průměrné denní koncentrace suspendovaných částic PM10 na stanici Brno-Svatoplukova v první polovině října 2018.

 

Průměrné denní koncentrace NO2 na stanici Brno-Svatoplukova v první polovině října 2018.

Pro zajímavost se můžeme podívat i na některé pozaďové stanice. Stanice Brno-Tuřany je předměstská pozaďová stanice umístěná přímo v areálu brněnského letiště. Jak je však vidět na níže uvedeném grafu, i zde již byly koncentrace PM10 zvýšené, právě v důsledku výše uvedených faktorů. Doprava ani stavební práce zde nemají velký vliv na denní koncentrace PM10, ale nepříznivá rozptylová situace je patrná.

Průměrné denní koncentrace suspendovaných částic PM10 na stanici Brno-Tuřany v první polovině října 2018.

Stejně tak jsou zvýšené koncentrace PM10 vidět na pozaďové stanici Brno-Arboretum.

Průměrné denní koncentrace suspendovaných částic PM10 na stanici Brno-Arboretum v první polovině října 2018.

Na závěr se ještě podívejme na tři fotografie pořízené 19. a 20. 10. z různých lokalit v Brně, na kterých je jasně vidět velmi nízká viditelnost daná mj. špatnými rozptylovými podmínkami a kumulací znečišťujících látek při zemi.

Pohled z Kamenného Vrchu na Bohunice, 20.10.2018, 10:14
Pohled z ulice Terasové na Brno, 19.10. 11:35
Pohled na Jundrov z obory Holedná, 20.10. 09:01

 

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář