Vysoké koncentrace suspendovaných částic na stanici Brno-Úvoz (hot spot)3 min čtení

Vysoké koncentrace suspendovaných částic na stanici Brno-Úvoz (hot spot)3 min čtení

Městská, dopravní stanice Brno-Úvoz (hot spot) patří dlouhodobě ke stanicím s nejvyššími měřenými koncentracemi znečištění v Brně. V poslední době jsou však tyto koncentrace neobvykle vysoké i ve srovnání s jinak ještě problematičtějšími stanicemi. Proč došlo k tak náhlému zhoršení?

Automatická dopravní stanice Brno-Úvoz (hot spot) leží přímo vedle velmi frekventované křižovatky ulic Úvoz a Údolní. Navíc je tato křižovatka obklopena vysokou zástavbou a leží v kotlině, proto je zde zhoršená cirkulace vzduchu a znečištění se zde může kumulovat. Označení “hot spot” (jak jste se mohli dozvědět v našem nedávném kvízu) se používá pro stanice monitorující kvalitu ovzduší v bezprostřední blízkosti frekventované komunikace.

Přibližně od začátku letních prázdnin je na této stanici patrný výrazný nárůst především koncentrací suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého (NO2). Tento výrazný nárůst souvisí s právě probíhající rekonstrukcí v ulici Údolní. Míru znečištění tato rekonstrukce ovlivňuje dvěma způsoby:

 • stavba
   • zvýšený pohyb nákladních automobilů (emise + resuspenze)
   • stavební materiál – například prachové částice z hromad písku, hlíny, štěrku apod.  jsou šířeny větrem do okolí
   • stavební práce – například jeden z extrémních nárůstů koncentrací NO2 měl příčinu v postavení mobilního vzduchového kompresoru na naftu stavebníky doslova přímo vedle stanice (1 m), emise z tohoto zařízení tedy proudily přímo do hlavy analyzátoru (viz foto níže)
    Kompresor umístěný v těsné blízkosti stanice. Foto: M. Komárek, J. Brzezina
 • zvýšená dopravní intenzita – vyšší výskyt dopravních kolon z důvodu zúžení dopravních pruhů. Pomalé popojíždění a stání aut zvyšuje znečištění z dopravy.

Kombinace zvýšené dopravní intenzity už v tak dopravně zatížené lokalitě v kombinaci se zvýšenou prašností ze stavby, pohybu nákladních vozidel a zařízení má za následek, že v posledních týdnech/měsících vidíme někdy během dne velmi prudký nárůst koncentrací především suspendovaných částic. Pro ilustraci se můžeme podívat na průměrné koncentrace suspendovaných částic PM10 na stanicích Brno – Úvoz (hot spot), Brno – Zvonařka, Brno – Svatoplukova a Brno – Tuřany. Brno – Zvonařka je rovněž dopravní stanice s vysokým dopravním zatížením. Brno – Svatoplukova je dopravní stanicí a stanicí s dlouhodobě nejvyšším měřeným znečištěním v Brně. Jedná se o stanici v těsné blízkosti čtyřproudové silnice a rovněž s vysokým znečištěním z lokálního vytápění v okolí stanice v zimním období. Stanice Brno-Tuřany je pozaďová stanice v areálu brněnského letiště.

Graf průměrných koncentrací suspendovaných částic PM10 na čtyřech brněnských stanic v roce 2018. Na ose X jsou měsíce (leden-září), na ose Y koncentrace v µg/m3. Jedná se o operativní data.

Z výše uvedeného grafu je jasně vidět nárůst koncentrací na stanici Úvoz. Zatímco na začátku roku v lednu byly koncentrace PM10 na stanici Úvoz dokonce nejnižší, aktuálně jsou jasně nejvyšší. Toto zvýšení, jak však již bylo uvedeno, souvisí s velmi lokálním ovlivněním přímo v místě měření. Aktuálně měřené hodnoty, byť odpovídají realitě, nelze brát jako reprezentativní hodnoty pro danou lokalitu dlouhodobě.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář