Bilanční měření na Dyjsko-mlýnském náhonu5 min čtení

Bilanční měření na Dyjsko-mlýnském náhonu5 min čtení

Je poslední jarní den, vedro k padnutí a tři týmy hydrologů se vydávají měřit průtoky do míst, kde se voda stává stále žádanějším artiklem. Budou se dnes pohybovat v území mezi Znojmem, Hrušovany nad Jevišovkou a rakouským Laa an der Thaya, kde řeka Dyje a lidskou rukou vybudovaný Dyjsko-mlýnský náhon tvoří něco jako hydrologickou osu krajiny. Dyjsko-mlýnský náhon se od svého mateřského toku odpojuje v moravských Krhovicích, po přibližně deseti kilometrech těsně míjí Jaroslavické rybníky a zhruba po stejné vzdálenosti u Laa an der Thaya vtéká do Rakouska, aby se pak asi 3 km severovýchodně od Hevlína opět na moravské straně přidal k Dyji. A protože množství vody tekoucí tímto kanálem sloužícím především k zavlažování zdejší zemědělsky na maximum využívané půdy je svázáno česko-rakouskou smlouvou, konají se společná měření hydrologů z ČHMÚ a jejich rakouských kolegů z oddělení hydrologie úřadu dolnorakouské vlády pravidelně jednou do roka.

Jenže letošní jaro jakoby opět chtělo lámat rekordy sucha, proto bylo na základě česko-rakouského jednání dohodnuto společné měření i s kolegy z Povodí Moravy, kteří budou měřit průtoky na zdejších “svých” stanicích tak, aby se jednoduchými kupeckými počty dalo zbilancovat množství vody v Dyji a Dyjsko-mlýnském náhonu na různých místech jejich toků.

Krhovický jez. Na snímku vpředu si to voda směřuje ke stavidlu, které odděluje Dyji od Dyjsko-mlýnského náhonu. Vzadu je vidět stavidlo k zavlažovacímu kanálu Krhovice-Hevlín. O vodu značně ochuzena pokračuje řeka Dyje pod jezem.
Začátek Dyjsko-mlýnského náhonu v Krhovicích.
Dyje pod Krhovickým jezem, průtok 0.365 m3/s.

Dyjsko-mlýnský náhon se odpojuje z pravého břehu Dyje těsně nad Krhovickým jezem. Zde kolegové z Povodí Moravy změřili průtok náhonem 1.73 m3/s. Z levého břehu Dyje ale odbočuje další inženýrské dílo – zavlažovací kanál Krhovice-Hevlín, dnešní průtok 1.52 m3/s. No a kolik zbývá na chudinku Dyji? Pouhých 0.365 m3/s! Ano, i tento průtok je správně změřen, protože když sečteme všechny tři výše uvedené cifry, dá nám to hodnotu 3.62 m3/s, což přesně odpovídá odtoku ze znojemské přehrady. Tolik krhovický uzel…

LG Dyjákovice na Dyjsko-mlýnském náhonu.
Závlahy u Dyjákovic jedou naplno…

A co jsme mezitím dělali my? Na naší stanici v blízkosti obce Dyjákovice (LG Dyjákovice) jsme měřili průtok Dyjsko-mlýnským náhonem. Česko-rakouská úmluva stanoví, že průtok měříme my i naši rakouští kolegové, to asi abychom se navzájem hlídali a měli si o čem povídat… Stejně tak i na rakouské straně na LG Blaustauden. A výsledky? V Dyjákovicích jsme se v podstatě shodli a když naše měření spravedlivě zprůměrujeme, dělá to 1.06 m3/s. V Blaustaudenu je měrný profil problematičtější, proto i naše výsledky se liší o něco více, ale nijak fatálně… Průměr je 0.851 m3/s. Vody v náhonu od Krhovic po toku dále tedy logicky ubývá, tak jak zelináři “sosaj”…

Měrný profil LG Blaustauden na akvaduktu známém jako Eiserne Bett (železná postel), který převádí vodu Dyjsko-mlýnského náhonu o téměř 4 m výše nad tokem Pulkavy (Pulkau). Náhon i akvadukt má svou dnešní podobu od roku 1830, kdy se začalo s rozsáhlými regulacemi všech toků v tomto území.
Pohled na akvadukt z koryta Pulkavy.
A toto vodní dílo má na svědomí ing. Bobr von Pulkau.

Hydrologové z Povodí změřili průtok ještě na své stanici v Hevlíně (Dyje), dělalo to 1.13 m3/s. A jak je možné, že v Dyji přibylo najednou tolik vody? Zeleninové lány v okolí zavlažovacího kanálu Krhovice-Hevlín mají dnes asi menší spotřebu a přebytečná voda se z kanálu na několika místech vrací zpět do řeky Dyje, celkem se takto vrátí 0.765 m3/s a spotřebuje 0.755 m3/s.

Koryto řeky by zvládlo průtok mnohonásobně vyšší… Dyje v Hevlíně…
…a v Trávním Dvoře. Ve vodě je fajn, ale je jí zatraceně málo!

A kdo to vydržel až sem, dozví se ještě, že na stanici ČHMÚ v Trávním Dvoře (Dyje) jsme odpoledne změřili průtok 1.51 m3/s. Kousek nad touto stanicí se do Dyje vrací Dyjsko-mlýnský náhon, no a když od průtoku v Trávním Dvoře odečteme průtok v Hevlíně, dostaneme množství vody, které náhonem doteklo až sem, tedy 0.38 m3/s. To znamená, že z Dyjsko-mlýnského náhonu bylo na jeho téměř 32 km dlouhé trase odčerpáno 1.35 m3/s.

Tolik řeč suchých čísel, inu povídali jsme si o suchu… Ale jak pravil kolega… snad ty okurky budou stát za to!

Sdílet

Napsat komentář