Sucho – přehledně a stručně1 min čtení

Sucho – přehledně a stručně1 min čtení

Sucho – termín, který v posledních letech slýcháváme velmi často. Do budoucna problém, který musíme řešit a na který musíme být připraveni. Naše nová infografika přehledně shrnuje jak sucho dělíme, jak ho kvantifikujeme, vysvětluje některé základní pojmy, ale zabývá se také množstvím spotřebované vody a jak ho snížit.

Sucho obecně dělíme na meteorologické, hydrologické, zemědělské a socioekonomické. Každé z nich lze popsat odlišnými parametry – meteorologické meteorologickými (množství srážek atd.), hydrologické prostřednictvím například stavu podzemních vod a průtoku povrchových toků atd.

Denně spotřebuje podle Českého statistického úřadu Čech více než 133 litrů vody, z toho téměř 90 litrů v domácnosti. To není malé číslo, navíc toto číslo stále stoupá. V minulosti byly sice hodnoty ještě vyšší, je si však nutné uvědomit, že nižší hodnoty do velké míry souvisí s kvalitnějšími spotřebiči jako jsou pračka, sušička či myčka, které spotřebovávají výrazně méně vody než v minulosti a právě to může stát za rozdílem.

Infografika také ukazuje tipy, jak můžete šetřit vodou i sami doma. Existuje samozřejmě celá řada doporučení od nákupu spotřebičů, které mají nízkou spotřebu vody až po jednoduché tipy jako nenechávání stále puštěné vody, pokud to není třeba, např. při holení či čištění zubů.

 

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

2 komentáře u “Sucho – přehledně a stručně

  1. Třetina území ČR je les. Je opravdu evapotranspirace související s lesem tak zanedbatelná, že není zmíněna. Proč tam není kolik a kde schází spodní vody a proč? Narovnané toky uprostřed měst a obcí asi těžko budeme vracet do meandrů. Proč se nezmiňujete o procentu každoročního úbytku orné půdy, to nemá vliv na retenční schopnost? Ochrana přírody brání sukcesi směrem k lesu, vyžíná louky a odstraňuje náletové dřeviny, přesto že les má vyšší retenční schopnost než TTP. Proč se nezvyšuje třeba retenční schopnost střech a parkovišť a logistických center? LČR obnovili spoustu klaus a dalších vodních ploch a mokřadů proč toto zvyšování retence není bráno v potaz? Zašlete mi prosím odkaz, kde najdu bilance množství spodních vod, a jejich příčiny, způsoby obhospodařování těchto území už si dohledám sama. Jehličnaté dřeviny na hranici lesa zachycují horizontální srážky. Proč prosím neuvádíte jejich vliv proti suchu? Silnice asi nezoráme, ale zalesňovat na horách by se mohlo a ne tam pást krávy nebo vyměňovat jehličnany za listnáče, které v zimě nic nezachytí? Jste vědecké pracoviště, proč tedy neměříte tam, kde by bylo možné zjednat nápravu na základě Vašich dat?

Napsat komentář