Emise CO2 v roce 2018 na historickém maximu3 min čtení

Emise CO2 v roce 2018 na historickém maximu3 min čtení

Vědci ve středu v Katowicích na summitu Spojených národů zveřejnili nová data o globálních emisích CO2. Po 3 letech stagnace a 1 roku mírného nárůstu bohužel nový report nepřinesl dobré zprávy – emise CO2 v roce 2018 pravděpodobně dosáhnou historického maxima.

V nejnovější zprávě Global Carbon Project věnující se globálním emisím CO2 se můžeme dočíst, že i přes jisté naděje, které přinesly poslední roky, opět došlo k nárůstu globálních emisí CO2. Koncentrace se tak posunují v přesně opačném směru, než jaký by byl v současné době velmi žádoucí a který by přiblížil koncentrace cílům Pařížské dohody.

Mezi lety 2014-2016 byly globální emise CO2 téměř shodné, v roce 2017 došlo k mírnému nárůstu (1,6 %). Letošní významný nárůst (2,7 %) je dle zprávy připisován narůstajícímu počtu automobilů a především návratu ke spalování uhlí v některých oblastech světa, například v Číně. Právě spalování fosilních paliv je zdrojem přibližně 90 % veškerých antropogenních CO2 emisí, v roce 2018 se absolutní množství odhaduje o téměř 3 % vyšší než v roce 2017.

Globální CO2 emise v průběhu času podle jednotlivých teritorií – tmavě modře USA, světle modře EU28, červeně Čína, oranžově Indie. Zdroj dat: University of East Anglia, Global Carbon Project

V roce 2015 schválilo v Paříži více než 200 států světa dohodu o ukončení “éry fosilních paliv” v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Jejím hlavním cílem bylo omezit emise skleníkových plynů (tedy nejen CO2). Hlavním účelem dohody je:

…udržení nárůstu globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a úsilí o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, a uznání, že by to výrazně snížilo rizika a dopady změny klimatu, …. zvyšování schopnosti přizpůsobit se nepříznivým dopadům změny klimatu a posilování odolnosti vůči změně klimatu a nízkoemisního rozvoje způsobem, který neohrozí produkci potravin…a… sladění finančních toků s nízkoemisním rozvojem odolným vůči změně klimatu.

Ke splnění ambiciozního cíle 1.5°C by musely do roku 2030 klesnout emise CO2 o přibližně polovinu a dostat se do úplné rovnováhy někdy kolem roku 2050. Zatím se tento cíl jeví v nedohlednu. Abychom skončili nějakou pozitivnější zprávou – Česká republika patří k zemím, ve kterých emise CO2 z dlouhodobého hlediska vykazují klesající trend – více na našich oficiálních stránkách.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

2 komentáře u “Emise CO2 v roce 2018 na historickém maximu

Napsat komentář