Smogové situace a regulace v roce 20192 min čtení

Smogové situace a regulace v roce 20192 min čtení

V roce 2019 bylo vyhlášeno několik smogových situací a regulací a to jak z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10, tak z důvodu vysokých koncentrací přízemního ozonu. Naše nová infografika ukazuje počet hodin, po které byla v dané lokalitě vyhlášena smogová situace či regulace.

V případě suspendovaných (prachových) částic PM10 jsou vyhlašovány buď smogové situace, nebo při ještě vyšších koncentracích i tzv. stav regulace. V roce 2019 byla smogová situace z důvodu vysokých koncentrací této znečišťující látky vyhlášena v několika krajích kolem 20. ledna 2019. V Aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek byl stav nejvážnější a byla zde vyhlášena i regulace. Jednalo se výhradně o kraje na Moravě a ve Slezsku.

Naopak v případě přízemního ozonu, jehož koncentrace jsou nejvyšší během horkých letních dní, byly smogové situace vyhlášeny výhradně v Čechách a to hned v několika krajích. V Ústeckém kraji to bylo hned dvakrát.

Pokud srovnáme rok 2019 s rokem 2018, můžeme říci, že byl celkový počet hodin se smogovou situací/regulací nižší. Tyto meziroční rozdíly jsou ale dány spíše rozdílnými meteorologickými (rozptylovými) podmínkami než výrazným snížením emisí znečišťujících látek. Navíc v případě přízemního ozonu ani žádný primární zdroj neexistuje. Jedná se o tzv. sekundární znečišťující látku, která vzniká reakcemi primárních polutantů, zejména oxidů dusíku a těkavých organických látek s výjimkou metanu. Tato reakce je katalyzována slunečním zářením, proto jsou koncentrace přízemního ozonu vysoce závislé na teplotě a oblačnosti. V případě přízemního ozonu se vyhlašuje pouze smogová situace a nikoliv regulace právě z toho důvodu, že jej žádný zdroj přímo neemituje.

Přehled smogových situací a regulací v roce 2019 (zdroj: Český hydrometeorologický ústav)

PM10

 • Třinecko
  smogová situace: 20. 1. 2019 21:23 – 24. 1. 2019 15:43 (90 h)
  regulace: 21. 1. 2019 1:54 – 24. 1. 2019 8:09 (78 h)
 • Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
  smogová situace: 20. 1. 2019 11:32 – 24. 1. 2019 9:58 (94 h)
  regulace: 20. 1. 2019 14:02 – 24. 1. 2019 2:08 (84 h)
 • Zóna Moravskoslezsko
  smogová situace: 21. 1. 2019 2:01 – 24. 1. 2019 4:49 (75 h)
 • Zlínský kraj
  smogová situace: 21. 1. 2019 7:45 – 24. 1. 2019 8:46 (73 h)
 • Olomoucký kraj
  smogová situace: 22. 1. 2019 00:24 – 24. 1. 2019 5:16 (53 h)

O3

 • Ústecký kraj
  smogová situace: 26. 6. 2019 13:27 – 27. 6. 2019 3:20 (14 h)
  smogová situace: 25. 7. 2019 16:28 – 26. 7. 2019 18:46 (26 h)
 • Liberecký kraj
  smogová situace: 26. 6. 2019 18:36 – 27. 6. 2019 7:02 (12 h)
 • Zóna Střední Čechy
  smogová situace: 26. 6. 2019 18:36 – 27. 6. 2019 7:32 (13 h)
 • Královéhradecký kraj
  smogová situace: 26. 6. 2019 21:03 – 27. 6. 2019 9:47 (13 h)
 • Pardubický kraj
  smogová situace: 26. 6. 2019 21:03 – 27. 6. 2019 8:34 (12 h)

 

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář