Emise tuhých znečišťujících látek

Emise tuhých znečišťujících látek

Rozdíly mezi množstvím emisí znečišťujících látek v závislosti na typu kotle a paliva jsou často obrovské. Tato infografika ukazuje rozdíly v emisích tuhých znečišťujících látek.

 

Název spoileru
Klíčová slova
emise, TZL, ČR, vytápění

Publikováno

6. 2. 2020

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Hlavní text

Plocha kruhů zobrazuje poměrové emise tuhých znečišťujících látek (TZL) podle různých typů paliv a kotlů. Hnědé odstíny značí kotel prohořívací. Červenorůžové odstíny zobrazují kotle odhořívací. Zelené odstíny značí kotel automatický a fialová reprezentuje kotel zplyňovací. Emise plynového kotle a tepelného čerpadla jsou tak nízké, že jsou v grafice označeny číselně.

V grafice jsou také rozlišeny emise podle typu paliva (s výjimkou tepelných čerpadel a plynového kotle).

Na první pohled je patrné, že nejvyšší emise vykazuje v průměru prohořívací kotel spalující hnědé uhlí. Naopak nejnižší emise má kotel plynový a z kotlů na tuhá paliva kotel automatický.

Doprovodný text

Zatímco jeden prohořívací kotel spalující hnědé uhlí vyprodukuje v průměru 177 kg TZL ročně, což je zhruba váha dospělého jelena, plynový kotel vyprodukuje za stejné období v průměru pouze 26 g TZL (téměř 7000× méně), tedy zhruba tolik, kolik váží jedna tužková baterie.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet