Vzorkovač*

Vzorkovač*

Vzorkovač – jedno z nejpoužívanějších zařízení pro monitoring kvality ovzduší. Z čeho sestává a jak funguje?

 

Autor
Mgr. Jáchym Brzezina – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Brno
Recenzenti
  • Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová – vedoucí observatoře Košetice, ČHMÚ Košetice
  • Mgr. Blanka Krejčí, Ph. D.  – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
  • Ing. Helena Plachá – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ústí nad Labem
  • Ing. Zuzana Smetanová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
  • Mgr. Eliška Svobodová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
  • Bc. Adriana Šindelářová – expertka kvality ovzduší, observatoř Tušimice, ČHMÚ Tušimice
  • Mgr. Ondřej Vlček – vedoucí oddělení modelování a expertíz, ČHMÚ Praha
  • RNDr. Vladimíra Volná – expertka kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
Klíčová slova
ovzduší, imise, vzorkování, měřicí technika

Publikováno

12. 3. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Vzorkovač představuje aktivní zařízení, které sbírá definovaným způsobem vzorek ovzduší na filtr. Vzorek je následně podroben laboratorní analýze a jsou v něm zjišťovány koncentrace vybraných znečišťujících látek.

Čerpadlem je odběrovou hlavou nasáván přesně určený objem venkovního vzduchu. Vzorek vzduchu proudí v odběrové hlavě přes trysky, které oddělují konkrétní velikostní frakci částic v ovzduší (PM10, PM2,5 apod.). Tyto trysky je možné podle požadované velikosti částic měnit.

Následně je vzduch veden sondou, kde prochází přes exponovaný filtr (filtr, přes který je aktuálně prosáván vzduch) a částice se na něm zachytávají. Po předem definovaném časovém intervalu se exponovaný filtr přesune do zásobníku použitých filtrů a ze zásobníku čistých filtrů se na místo exponovaného nasune jeden čistý filtr a ten je opět po určeném intervalu exponován.

Zásobník je určen přibližně pro 15 filtrů, proto minimálně jednou za 2 týdny vzorkovač obslouží technik, který vymění filtry a použité filtry odveze do laboratoře. Tam jsou vzorky podrobeny požadovaným analýzám ke zjištění složení a koncentrací konkrétních znečišťujících látek.

Základem analýzy je stanovení hmotnostní koncentrace částic na filtru (z rozdílu mezi váhou konkrétního filtru čistého a použitého a se znalostí objemu prosátého vzduchu je vypočtena koncentrace částic dané frakce). Tato metoda se označuje jako gravimetrie.

Dále je možné stanovovat koncentrace konkrétních látek v odebraných částicích – například těžkých kovů či polycyklických aromatických uhlovodíků, jako je karcinogenní benzo[a]pyren.

Vzorkovač na obrázku je nejpoužívanější typ na ČHMÚ. Toto zařízení je přibližně 160 cm vysoké a váží okolo 60 až 70 kg. Vkládané filtry mají průměr kolem 47 mm.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet