Vývoj kvality ovzduší v ČR – oxid siřičitý

Vývoj kvality ovzduší v ČR – oxid siřičitý

Oxid siřičitý je znečišťující látkou, jejíž koncentrace byly měřeny v Československu jako první. S monitoringem SO2 se začalo již na přelomu 60. a 70. let  v Severních Čechách. Tato měření tak mají nejdelší časovou řadu, na SO2 se dá dobře ilustrovat, jak se kvalita ovzduší v České republice za posledních 50 let změnila.

 

Autor
Mgr. Jáchym Brzezina – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Brno
Mgr. Lenka Janatová – expertka kvality ovzduší, ČHMÚ Ústí nad Labem
Ing. Helena Plachá– vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ústí nad Labem
Recenzenti
  • Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová – vedoucí observatoře Košetice, ČHMÚ Košetice
  • Mgr. Blanka Krejčí, Ph. D.  – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
  • Ing. Zuzana Smetanová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
  • Mgr. Eliška Svobodová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
  • Bc. Adriana Šindelářová – expertka kvality ovzduší, observatoř Tušimice, ČHMÚ Tušimice
  • Mgr. Ondřej Vlček – vedoucí oddělení modelování a expertíz, ČHMÚ Praha
  • RNDr. Vladimíra Volná – expertka kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
Klíčová slova
ovzduší, imise, znečištění, SO2

Publikováno

15. 4. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

U nás představovaly v minulosti koncentrace SO2 velmi významný problém. V současnosti jsou hluboko pod hodnotami imisních limitů, a to na celorepublikové úrovni. Snížit znečištění SO2 se podařilo zejména díky nové legislativě, díky níž se výrazně snížily emise z tepelných elektráren i průmyslových podniků. Tím došlo k prudkému poklesu koncentrací SO2 ve venkovním ovzduší.

První graf vpravo ukazuje průměrné roční koncentrace SO2 na stanicích v Ústeckém kraji (velké části Severočeské hnědouhelné pánve). Nejhorší byla situace v 80. letech 20. století, v letech 1982 – 1988 se hodnota roční průměrná koncentrace SO2 pohybovala mezi 80 – 100  µg∙m-3. Za povšimnutí stojí i počet stanic, na kterých se hmotnostní koncentrace měřila, a která ukazuje i správné rozhodnutí snížit jejich počet v posledních letech. Graf ukazuje také hodnoty imisních limitů (LV), které se v průběhu času snižovaly.

Druhý graf ukazuje hodnotu maximální krátkodobé koncentrace SO2 v daných letech ve srovnání s roční průměrnou koncentrací. Rozdíly mez těmito hodnotami jsou patrné až do doby odsíření elektráren a dalšího průmyslu, ke kterému došlo hlavně v devadesátých letech 20. století. Roční průměry se v posledních letech liší jen minimálně a jejich hodnota je mnohem více závislá na meziroční variabilitě meteorologických podmínek.

Trend SO2 dobře ilustruje několik faktů. Kvalita ovzduší se v ČR v posledních desetiletích celkově výrazně zlepšila – emise znečišťujících látek. U některých látek, jako je právě SO2, nemůže být míra zlepšení tak výrazná jako například před třiceti lety. Koncentrace jsou již na velmi nízké úrovni a transport z jiných zemí a další přírodní zdroje SO2 budou tuto hodnotu i nadále ovlivňovat.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet