Vyhlašování a odvolávání smogových situací pro PM10*

Vyhlašování a odvolávání smogových situací pro PM10*

Vyhlašování a odvolávání smogových situací a regulací se řídí jasnými pravidly, která nemusí být na první pohled jasná. Tato infografika by Vám měla pomoci pochopit proces vedoucí k vyhlášení smogové situace/regulace i k jejímu odvolání.

 

Autor
Mgr. Jáchym Brzezina – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Brno
Recenzenti
 • Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová – vedoucí observatoře Košetice, ČHMÚ Košetice
 • Mgr. Blanka Krejčí, Ph. D.  – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
 • Ing. Helena Plachá – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ústí nad Labem
 • Ing. Zuzana Smetanová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
 • Mgr. Eliška Svobodová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
 • Bc. Adriana Šindelářová – expertka kvality ovzduší, observatoř Tušimice, ČHMÚ Tušimice
 • Mgr. Ondřej Vlček – vedoucí oddělení modelování a expertíz, ČHMÚ Praha
 • RNDr. Vladimíra Volná – expertka kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
Klíčová slova
ovzduší, smog, znečištění

Publikováno

11. 2. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Co jsou reprezentativní stanice?

Reprezentativní stanice informují v době smogové situace o kvalitě ovzduší v širším okolí (100 km2). Jedná se téměř výhradně o pozaďové stanice. Pokud dojde ke zvýšení koncentrace PM10 nad prahovou hodnotu na nějaké z nereprezentativních stanic je možné, že se jedná o lokální zvýšení a vyhlašování smogové situace či regulace pro celou oblast by tak mohlo být zavádějící.

Koncentrace na některých stanicích jsou nad hranicí prahové hodnoty a smogová situace/regulace není vyhlášena, jak je to možné?

Existuje více možných důvodů:

 • prahovou koncentraci překračují hodinové, nikoliv 12h průměry koncentrací
 • stanice není reprezentativní
 • stanice je reprezentativní, ale bylo zjištěno lokální ovlivnění (zdroj působící v těsné blízkosti stanice, čímž se stanice stala nereprezentativní)
 • překročení netrvá minimální požadovanou dobu
 • k překročení nedošlo alespoň na polovině reprezentativních stanic
 • ve výhledu 24 h je na nadpoloviční většině stanic meteorology očekáván pokles koncentrací pod prahovou hodnotu

Co je nejčastější příčinou?

Smogové situace a regulace v důsledku vysokých koncentrací PM10 bývají vyhlašovány takřka výhradně v chladném období roku při kombinaci několika faktorů. Prvním jsou zhoršené rozptylové podmínky (nízká rychlost větru, nízké teploty, teplotní inverze). Druhým faktorem jsou emise: v chladném období roste díky nízkým teplotám například intenzita vytápění domácností, zatím co emise z jiných celoročně činných zdrojů se tak výrazně nemění. Důležitou roli sehrává také směr větru a poloha lokalit vůči významným zdrojům znečišťování či oblastem s vysokým znečištěním. Příkladem může být přeshraniční přenos škodlivin z území Polska v chladném období při S až SV proudění do oblasti Moravskoslezského kraje.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet