Vyhlašování a odvolávání smogových situací pro O3

Vyhlašování a odvolávání smogových situací pro O3

Vyhlašování a odvolávání smogových situací a varování se řídí jasnými pravidly, která nemusí být na první pohled jasná. Tato infografika by Vám měla pomoci pochopit proces vedoucí k vyhlášení smogové situace/varování i k jejímu odvolání.

 

Autor
Mgr. Jáchym Brzezina – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Brno
Recenzenti
  • Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová – vedoucí observatoře Košetice, ČHMÚ Košetice
  • Mgr. Blanka Krejčí, Ph. D.  – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
  • Ing. Helena Plachá – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ústí nad Labem
  • Ing. Zuzana Smetanová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
  • Mgr. Eliška Svobodová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
  • Bc. Adriana Šindelářová – expertka kvality ovzduší, observatoř Tušimice, ČHMÚ Tušimice
  • Mgr. Ondřej Vlček – vedoucí oddělení modelování a expertíz, ČHMÚ Praha
  • RNDr. Vladimíra Volná – expertka kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
Klíčová slova
ovzduší, smog, znečištění

Publikováno

11. 2. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Co jsou reprezentativní stanice?

Reprezentativní stanice jsou konkrétní stanice v každé oblasti, které, vzhledem k charakteru svého umístění reprezentují širší okolí. Jedná se tedy výhradně o pozaďové stanice. Pokud dojde ke zvýšení koncentrace O3 nad prahovou hodnotu na nějaké z nereprezentativních stanic je možné, že se jedná pouze o velmi lokální zvýšení; vyhlašování smogové situace či varování pro celou oblast by tak mohlo být zavádějící.

Co je nejčastější příčinou?

Přízemní (troposférický) ozon je tzv. sekundární znečišťující látka, což znamená, že nemá v ovzduší svůj přímý zdroj, ale vzniká sekundárně z jiných znečišťujících látek během tzv. fotochemických reakcí. Mezi tyto tzv. primární znečišťující látky patří zejména oxidy dusíku (NOx) a těkavé organické látky (VOC) s výjimkou metanu. Jak již slovo fotochemické napovídá, příčinou vzniku O3 jsou reakce katalyzované slunečním zářením. Nejvyšší koncentrace přízemního ozonu tedy, na rozdíl od ostatních znečišťujících látek, nepozorujeme v chladném období, ale naopak během dne za horkých a jasných dní v létě, a proto se někdy smogovým situacím vyhlášeným v důsledku vysokých koncentrací O3 říká letní smog. Zároveň platí, že nejvyšší bývají koncentrace nikoliv ve městech či na vesnicích, ale v odlehlých horských oblastech, kde je vyšší intenzita slunečního záření a jiný poměr a koncentrace primárních polutantů, ze kterých ozon vzniká. Například na dopravních stanicích, kde jsou vysoké koncentrace oxidů dusíku, jsou v důsledku toho paradoxně koncentrace přízemního ozonu nejnižší, neboť se vysoce reaktivní molekula O3 díky reakci s NO rozkládá.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet