Vliv nouzového stavu na kvalitu ovzduší

Vliv nouzového stavu na kvalitu ovzduší

Podepsal se nouzový stav na kvalitě ovzduší? Odpověď zní, určitě ano. Avšak hodnotit tento vliv není jednoduché. Cílem této infografiky je vysvětlit rozdíly mezi imisemi a emisemi. Snížení emisí nemusí vyústit ve snížení imisí (koncentrací, které naměříme na stanicích). Pokles dopravy zcela jistě vedl k poklesu emisí, projev na absolutních koncentracích ale nemusel být znát, pokud došlo ke změně dalších významných faktorů, především meteorologických podmínek.

 

Klíčová slova
ovzduší, ČR, koronavirus, nouzový stav

Zdroj dat
Publikováno

20. 4. 2020

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Během nouzového stavu došlo k poklesu dopravy o zhruba 33 %. Tento pokles emisí z dopravy však není lineární s poklesem naměřených hodnot na stanicích imisního monitoringu.

Na kvalitu ovzduší má vliv celá řada dalších zdrojů a faktorů, ne pouze doprava. Naměřené hodnoty jsou tedy výsledkem souhrnného vlivu všech těchto parametrů.

Doprava má vliv především na koncentrace oxidů dusíku (NOx = NO2 + NO). Během prvního měsíce nouzového stavu od poloviny března do poloviny dubna došlo k zaznamenatelnému poklesu koncentrací oxidů dusíku ve srovnání s předchozími pěti roky. V absolutních číslech především na dopravních stanicích, procentuálně byl pokles nejvyšší na pozaďových venkovských stanicích.

Naopak v případě prachových částic PM10 byl na stanicích po vyhlášení nouzového stavu zaznamenán nárůst – daný výrazným ochlazením, a tedy vyšší mírou vytápění a zároveň mohl hrát roli i fakt, že lidé trávili více času doma, a ještě více topili.
Při snížení emisí nemusí dojít ke snížení imisí (vliv dalších faktorů), jisté však je, že bez snížení emisí by byly imise vyšší. Snížení dopravy tedy muselo mít na koncentrace znečišťujících látek pozitivní vliv.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet