Sucho – základní definice

Sucho – základní definice

Sucho je v poslední době velmi často diskutovaný pojem. Sucho, stejně jako povodně, k našemu území patří a způsobují často závažné dopady v krajině i na lidskou společnost. V této infografice si představíme některé základní informace o suchu, například to, jakým způsobem jej dělíme.

 

Klíčová slova
sucho, ČR, klima

Publikováno

11. 2. 2021

Kategorie

Meteorologie a klimatologie

Text infografiky

Hlavní text

Sucho je v poslední době velmi často diskutovaný pojem. Sucho, stejně jako povodně, k našemu území patří a způsobují často závažné dopady v krajině i na lidskou společnost. V této infografice si představíme některé základní informace o suchu, například to, jakým způsobem jej dělíme.

Meteorologické sucho

je definováno meteorologickými parametry, jako deficit srážek (ve srovnání s normálem), ale do hry vstupují i další faktory jako intenzita výparu.

Zemědělské sucho

je definováno nedostatkem vláhy v půdě (nízká půdní vlhkost) pro rostliny. Do hry vstupují další faktory jako typ půdy, zacházení s půdou, fyziologie rostlin apod.

Hydrologické sucho

je definováno pomocí hydrologických parametrů. Srovnává se především průtok povrchových toků s normálem či hladina podzemních vod, vydatnost pramenů atd.

Socioekonomické sucho

je definováno ekonomickými parametry, např. nemožností pokrýt poptávku po produktech a službách v důsledku nedostatku vody.

Indexy sucha

Existuje několik používaných indexů sucha, kterými je možné sucho kvantifikovat.

Nejpoužívanější je např. SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index), index doporučovaný Světovou meteorologickou organizací.

Počítá se standardizací rozdílu mezi úhrnem srážek a potenciální evapotranspirací.

0 > -0,1 bez sucha
1 -0,1 až -0,8 slabé sucho
2 -0,8 až -1,2 mírné sucho
3 -1,2 až -1,6 výrazné sucho
4 -1,6 až -2,0 výjimečné sucho
5 < -2,0 extrémní sucho

 

Slovníček

  • sucho – obecné označení pro nedostatek vody v krajině.
  • výpar (evaporace) – přechod vody z kapalného do plynného skupenství, v meteorologii vyjadřuje množství vody, které se za určitou dobu vypaří z různých povrchů.
  • transpirace – výpar vody prostřednictvím živých rostlin či živočichů související s fyziologickými procesy.
  • evapotranspirace – celkový výpar, souhrnné označení pro evaporaci + transpiraci
  • vláhová bilance – v nejjednodušší podobě rozdíl mezi množstvím srážek a evapotranspirací.
  • vlhkost půdy – množství vody, včetně vodní páry, obsažené v půdě.
  • deficit vlhkosti půdy – rozdíl mezi množstvím vody v půdě a maximálním množstvím vody, které tato půda může zadržovat po odtoku vody vlivem gravitace.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet