2020 – srážkově nadnormální rok v ČR

2020 – srážkově nadnormální rok v ČR

Rok 2020 byl teplotně mimořádně nadnormální. Infografika ukazuje dlouhodobý vývoj průměrné teploty vzduchu v České republiky, včetně srovnání s normálem 1961-1990 a dlouhodobým průměrem 1981-2010.

 

Klíčová slova
srážky, ČR, klima

Publikováno

24. 1. 2021

Kategorie

Meteorologie a klimatologie

Text infografiky

Hlavní text

Průměrný srážkový úhrn v České republice v roce 2020 činí 764 mm*. To představuje 113 % průměru 1961-1990 (674 mm) a 111 % průměru 1981-2010 (686 mm). Vyšší srážkový úhrn byl naposledy zaznamenán v roce 2010. Množství srážek se však v dílčích oblastech ČR může velmi odlišovat. Svědčí o tom i rozdíl mezi jednotlivými kraji. Ve srovnání s průměrem 1961-1990 byl nejvyšší poměr pozorován v kraji Moravskoslezském a Vysočina (129 %), naopak nejnižší v kraji Ústeckém a Libereckém (92 %). Vidíme tedy, že v některých částech republiky, byly
srážky ve srovnání s normálem i podprůměrné.

Rok 2020 byl zajímavý také tím, že bylo množství srážek v jednotlivé měsíce jako na houpačce. Měsíce s výrazně podprůměrným srážkovým úhrnem střídaly měsíce s naopak výrazným nadprůměrem. Celorepublikově ve srovnání s normálem 1961-1990 pršelo nejvíce v říjnu (217 %) a únoru (205 %), naopak nejméně v lednu a listopadu (45 %).

Vůbec nejextrémnější byl v tomto ohledu říjen ve Zlínském kraji (354 %) a velmi vysoký srážkový úhrn v určitém měsíci byl zaznamenán v říjnu i v kraji Moravskoslezském (324 %) a Jihomoravském (297 %). Naopak nejsušším měsícem v určitém regionu byl březen v krajích Olomouckém a Moravskoslezském (14 %). Rozdíly mezi jednotlivými regiony v poměrech k dlouhodobému normálu dobře ilustruje například únor, kdy v Jihomoravském kraji spadlo v průměru 36 mm (120 % normálu 1961-1990) srážek, zatímco v Plzeňském 99 mm (261 % normálu 1961-1990).

Celorepublikově spadlo v průměru nejvíce srážek v červnu (151 mm), naopak nejméně v lednu (19 mm).

Doplňující text

Z dat je vidět, že na rozdíl od dlouhodobého vývoje průměrné teploty vzduchu, v případě srážek není pozorován vzrůstající či naopak klesající dlouhodobý trend. Modely předpovídající dopady klimatické změny nepředpokládají výrazné rozdíly v celkovém úhrnu, lišit se však může distribuce srážek, kdy se zvyšují extrémy – vyskytují se dlouhodobější periody sucha a více extrémních srážkových epizod.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet